Δημοτολόγιο (συχνότερες υπηρεσίες)
Πολιτικοί Γάμοι (συχνότερες υπηρεσίες)
Ληξιαρχείο (συχνότερες υπηρεσίες)
Μητρώα Αρρένων (συχνότερες υπηρεσίες)
Δημοτικά Τέλη – τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων
Χορήγηση βεβαίωσης ΥΔ τετραγωνικών μέτρων (Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, Νέα σύνδεση, Συνένωση Ακινήτων) 
Οφειλές Δημότη – Προσφυγές για χρεώσεις (συχνότερες υπηρεσίες)
Καθαριότητα
Πολεοδομία (συχνότερες υπηρεσίες)
‘Άδειες καταστημάτων για χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο