ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ
Προμήθεια διαμορφωτή γαιών ( GRADER) του Δ. Θέρμης 305.000,00 €

(Ι.Π. 125.000,00 €)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ / Πρόσκληση Ι 7/5/2018
Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου
Θέρμης
800.059,92 €

(Ι.Π. 480.559,92 €)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ / Πρόσκληση ΙΙ  15/5/2018
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Θέρμης»
 382.850,00 €

(Ι.Π. 154.850,00 €)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ / Πρόσκληση ΙΙΙ  23/10/2018
Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Θέρμη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  1.744.998,34 €

(Δανειακή σύμβαση που αποπληρώνεται από ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών: Δάνειο ΕΤΕπ 651.000,00 €, Δάνειο ΤΠ&Δ 217.000,00 €, Ι.Π. 876.998,34 €)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι / Πρόσκληση ΙV  31/10/2018
Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)  6.021.089,18 €

(Δανειακή σύμβαση που αποπληρώνεται από ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών: Δάνειο ΕΤΕπ 2.250.000,00 €, Δάνειο ΤΠ&Δ 750.000,00 €, Ι.Π. ΔΕΥΑΘ 3.021.089,18 €)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι / Πρόσκληση Ι  29/1/2019

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο