ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

logo_people

Το πρόγραμμα PEOPLE – «Έξυπνα αστικά οικοσυστήματα ανοιχτής καινοτομίας για προώθηση μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών» (Pilot smart urban Ecosystems leveraging open innovation for promoting and enabling future e- services – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP7) στόχευσε  στην ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών έξυπνων αστικών οικοσυστημάτων σε τέσσερις Ευρωπαϊκές πόλεις: 1) το Bilbao στην Ισπανία, 2) το Vitry sur Seine, στην περιοχή Isle de France του Παρισιού, 3) τη Βρέμη στη Γερμανία και 4) την Θέρμη στην Ελλάδα.  Μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών των εταίρων του προγράμματος δημιουργήθηκαν  ένα σύνολο πραγματικά ολοκληρωμένων, συγκροτημένων και τοπικά προσαρμοσμένων ψηφιακών εφαρμογών, οι οποίες στόχο έχουν να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις των πόλεων.

Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής στο Δήμο Θέρμης ήταν  η ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης κινητικότητας και διαχείρισης αστικής πληροφορίας για τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, δίνοντας έμφαση στο εμπόριο, την αναψυχή και τον τουρισμό. Οι εφαρμογές αυτές εστιάζονται στην περιοχή που οριοθετείται από το εμπορικό κέντρο Cosmos, το εμπορικό κέντρο της πόλης της Θέρμης, την περιοχή ‘Φράγμα Θέρμης’ καθώς το τμήμα που περικλείει το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΕΣΙΣ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Οι εφαρμογές συνδυάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη από την ανάπτυξη της καθεμίας από αυτές. Οι εφαρµογές αυτές επιλέχθηκαν από τους ίδιους τους πολίτες µετά από διαβούλευση και περιλαµβάνουν ένα εικονικό εµπορικό κέντρο, τις διαθέσιµες θέσεις στάθµευσης σε όλη την περιοχή, την παρουσίαση σηµείων ενδιαφέροντος της περιοχής του ∆ήµου µε τη χρήση φωτογραφιών, βίντεο και πανοραµάτων, τη µέτρηση και προβολή της ατµοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και τη διαδικτυακή αναφορά προβληµάτων αλλά και προτάσεις βελτίωσης των υποδοµών της γειτονιάς τους.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης: Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO) του Α.Π.Θ, εταιρία LOGOTECH Α.Ε. (Ελλάδα) , Anova it consulting s.l (Ισπανία), Ariadna servicios informaticos sl (Ισπανία), Lissi /sctic research lab, Institute of technology and faculty of sciences and technology of Paris l2 University (Γαλλία), εταιρεία citypassenger s.a. (Γαλλία), εταιρεία cassidian (EADS defence& security division, Γαλλία), Πανεπιστήμιο της Βρέμης (Γερμανία).

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν  282.700,00 € για  το Δήμο. Τελικό κόστος 215.768,24 €

 

waternomics-logo2

Η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του πληθυσμού της γης και η αστικοποίησή του αποτελούν παράγοντες που κάνουν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων επιβεβλημένη. Μάλιστα, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αναδεικνύει τις «Κρίσεις του Νερού» ως έναν από του ς μεγαλύτερους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον τα επόμενα 10 χρόνια, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη καλούν για διεθνή συνεργασία.

Το WATERNOMICS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP7), που στοχεύει μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών να αναπτύξει εργαλεία για τη διαχείριση του νερού ως πόρου, την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή της νοοτροπίας του τελικού χρήστη, και την αποφυγή της υπερκατανάλωσης μέσω της ανίχνευσης των διαρροών και την καταγραφή της χρήσης του.
Τα μοναδικά χαρακτηριστικά WATERNOMICS αφορούν στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προτύπων σε συστήματα διαχείρισης νερού, την προσωποποιημένη πληροφόρηση για την κατανάλωση του τελικού χρήστη, την ανάπτυξη νέων λογισμικών που θα κάνουν τη μέτρηση του νερού ευκολότερη και οικονομικότερη, και την εγκατάσταση συστημάτων για την πρόβλεψη και την ανίχνευση σφαλμάτων στην κατανάλωση νερού .
Πεδίο εφαρμογής του WATERNOMICS είναι τρεις περιοχές και τρεις διαφορετικές κατηγορίες τελικών χρηστών. Στην Ελλάδα ο δήμος Θέρμης για τους οικιακούς χρήστες, στην Ιταλία, το αεροδρόμιο του Μιλάνο, και το δίκτυο παροχής νερού στην πανεπιστημιούπολη του Galway στην Ιρλανδία.
Στο Δήμο Θέρμης, η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει την ενεργή και εθελοντική συμμετοχή των κατοίκων και νοικοκυριών στα οποία θα τοποθετηθούν αισθητήρες μέτρησης κατανάλωσης νερού.
Οι στόχοι του WATERNOMICS είναι σύμφωνοι με αυτούς που έχουν τεθεί μέσα από το Επιχειρησιακό σχέδιο οικονομίας νερού του Δήμου Θέρμης.

Συμμετέχοντες στο έργο είναι οι παρακάτω :

  • NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY NUI (Ιρλανδία)
  • STICHTING IHE DELFT UNESCO-IHE (Ολλανδία)
  • TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TU Delft (Ολλανδία)
  • SANDER SMIT BM-CHANGE BM-Change (Ολλανδία)
  • R2M SOLUTION SRL R2M SOLUTION SRL (Ιταλία)
  • SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA (Ιταλία)
  • MUNICIPALITY OF THERMI (Ελλάδα)
  • K TZERRAS – J VAN SLOOTEN OE ULTRA4 (Ελλάδα)
  • VTEC ENGINEERING BV VTEC (Ολλανδία)

Το link του προγράμματος είναι: www.waternomics.eu

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.905.000,00 € και του Δήμου Θέρμης 150.600,00 €. Η διάρκεια του έργου τριετής.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο