Μία από τις βασικές πολιτικές του Δήμου Θέρμης αποτελεί η λειτουργία ενός θεσμού που συμβάλει στη διεύρυνση της συμμετοχής και έκφρασης των νέων και στην ενεργοποίηση τους σε τοπικό επίπεδο. Με τη δημιουργία του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης τον Μάιο του 2020 οικοδομήθηκε ένα συλλογικό όργανο που μπορεί να ενδυναμώσει και να χειραφετήσει τη νεολαία ώστε να αναλάβει δράση για θέματα και ζητήματα που την αφορούν με συνέργειες, δικτύωση, εξωστρέφεια και διαβούλευση.

Το πρότυπο που επιλέχθηκε για την οργάνωση του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης είναι αυτό της κοινωνιοκρατίας ή αλλιώς σοσιοκρατίας (sociocracy), βάσει της οποίας οι αποφάσεις λαμβάνονται με την αρχή της συναίνεσης. Τα μέλη του συμβουλίου εξασκούνται στον κυκλικό διάλογο, τη διαμόρφωση κοινών στόχων, τη λήψη αποφάσεων φανερά, τη συμμετοχική ανάληψη ευθύνης σε τομείς και ρόλους, τη διαφάνεια και ισοτιμία στην οργάνωση, την εκτέλεση των συλλογικών δράσεων και την ενίσχυση της ομαδικότητας.

To Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης δραστηριοποιείται μέσω των Τοπικών Κύκλων Νέων σε κάθε κοινότητα του Δήμου Θέρμης. Ο κάθε Τοπικός Κύκλος Νέων αποτελεί τον λειτουργικό πυρήνα της οργανωτικής δομής του συμβουλίου και σε αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν νέοι και νέες, ηλικίας 15-29 ετών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συγκρότηση μιας τέτοιου είδους νεανικής συλλογικότητας με σκοπό την προσωπική και συλλογική ανάπτυξη της νεολαίας του τόπου κατοικίας τους. Ακόμα πιο πέρα όμως, ο πρωτοπόρος τρόπος λήψης αποφάσεων δίνει μια αίσθηση ενιαίας δράσης σε νέες και νέους από 14 διαφορετικές κοινότητες κάθε μία από τις οποίες έχει ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Κάθε τοπικός κύκλος έχει τη δυνατότητα της δικής της οργάνωσης με βάση τα τοπικά ενδιαφέροντα αλλά και τη δυναμική του. Ωστόσο, σε κάθε κύκλο λειτουργεί ένας συντονιστής ή μία συντονίστρια που εκ περιτροπής έχει την ευθύνη της λειτουργίας της ομάδας (των συνεδριάσεων κλπ). Κάθε τοπικός κύκλος επίσης υποδεικνύει εκπροσώπους οι οποίοι θα απαρτίζουν το Γενικό Κύκλο του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης. Ο Γενικός Κύκλος αποτελεί μια ομάδα συντονισμού, αλληλοϋποστήριξης και συμβάλει στην δημιουργία μιας ενιαίας αντίληψης των επιμέρους προσπαθειών.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης

και για την Εγγραφή σας στο Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка