ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Επιμόρφωση εργαζομένων|

Δείτε παρακάτω τα στοιχεία από τη συμμετοχή συναδέλφων σε σεμινάρια το πρώτο εξάμηνο του 2015. Επικοινωνήστε μαζί τους για τυχόν εκπαιδευτικό υλικό που σας ενδιαφέρει ή για πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα και τη χρησιμότητα του σεμιναρίου που παρακολούθησαν.

Σεμινάρια 2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο