ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις|

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης” και συγκεκριμένα της Δράσης Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση της πράξης αυτής, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ειδών για το Πρόγραμμα Ενεργειών Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κoινωνίας Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 11305/27-3-2015 πρόσκληση που ακολουθεί.

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο