ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις|

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης” καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 11307/27-3-2015 πρόσκληση που ακολουθεί.

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο