ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του Δήμου Θέρμης (έχει ήδη συσταθεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου), σύμφωνα  με την υπ. αριθμ.  44508/27-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΥ1ΩΡΣ-494) Πρόσκληση.
Κατάθεση αιτήσεων Υποψηφιότητας
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας, με επισύναψη του βιογραφικού τους σημειώματος, για την Επιτροπή Ελέγχου του Δήμου Θέρμης από 1/7/2023 έως και 10/7/2023 και ώρα 14.00
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους:
• στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Θέρμης (Δημοκρατίας 1-Θέρμη)
• είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: info@thermi.gov.gr

Πληροφορίες: 2313-300-747

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του Δήμου Θέρμης


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο