ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου|

Το 3ο Γυμνάσιο Θέρμης πραγματοποιεί ανελλιπώς από το σχολικό έτος 2017-2018 μέχρι σήμερα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Η σχολική διαμεσολάβηση ως μέθοδος ενίσχυσης του θετικού κλίματος στο σχολείο». Μέσω του προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης συνομηλίκων προτείνεται μία μέθοδος ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων ανάμεσα στους μαθητές/τριες με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και ενσυναίσθησης. Έτσι, η σχολική κοινότητα μυείται σε μία συνεργατική κουλτούρα και προάγεται ευρύτερα η δημοκρατία και η συμμετοχή σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο των δράσεων του ανοικτού σχολείου το 3ο Γυμνάσιο Θέρμης διοργάνωσε την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης εσπερίδα με χορηγία της Αντιδημαρχίας Παιδείας με θέμα: «Δρούμε και δημιουργούμε στη σχολική κοινότητα: Παρουσίαση δράσεων και προγραμμάτων», όπου μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό κ. Γεωργία

Λυμπεροπούλου και του μαθητές-τριες Άγγελο Θεοδοσιάδη, Άννα Καλτσά, Θανάση Κάτοικο, Ευγενία Σαλλιάρη και Σοφία Τσαχουρίδου το πρόγραμμα της «Σχολικής Διαμεσολάβησης».

Οι μαθητές -τριες μέσω ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης, βιωματικής μάθησης, ασκήσεων προσομοίωσης και παιξίματος ρόλων, οι μαθητές/τριες βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους, μαθαίνουν να επιλύουν συγκρούσεις χρησιμοποιώντας το διάλογο και τις τεχνικές της διαμεσολάβησης, πληροφορούνται για τα δικαιώματα του παιδιού, τα δημοκρατικά δικαιώματα και τα δικαιώματα του πολίτη.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η σχολική διαμεσολάβηση αποτελεί μέθοδο πρόληψης της ενδοσχολικής βίας. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που εξαιτίας παρεξηγήσεων ή για άλλους λόγους έρχονται σε διαπληκτισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, η Διαμεσολάβηση συντελεί να λυθούν εν τη γενέσει τους οι διαφορές αυτές με διάλογο, χωρίς χρήση βίας από τους εμπλεκόμενους μαθητές με τη βοήθεια εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών σε ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, από τους  εκπαιδευμένους συμμαθητές τους. Εντάσσεται στα σχολικά προγράμματα Αγωγής Υγείας, αλλά συνδέεται και με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, με στόχο την εκπαίδευση νέων διαμεσολαβητών και τη διάδοση της διαμεσολάβησης στη μαθητική κοινότητα.

Όπως μας εξηγεί η διευθύντρια του σχολείου κ. Ελισάβετ Σιμουηλίδου η εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών στη διαμεσολάβηση υλοποιήθηκε σε συνεργασία της διεύθυνσης του σχολείου με τα στελέχη της ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, κυρίες Σοφία Κυπριανίδου και Αθανασία Τέλλιου κατά την πρώτη σχολική χρονιά (2017-18), όπου εκπαιδεύτηκαν δέκα εκπαιδευτικοί του σχολείου και κατόπιν ακολούθησαν εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους μαθητές/τριες εκτός του διδακτικού ωραρίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Η κα Κυπριανίδου υποστήριξε το σχολείο κατά την εκπαίδευση των μαθητών/τριών  επισκεπτόμενη το σχολείο και την επόμενη σχολική χρονιά 2018-19. Έκτοτε «τρέχουν» το πρόγραμμα οι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί με εθελοντές μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν, αφού εκπαιδευτούν, να προσφέρουν στους συμμαθητές τους και τη σχολική κοινότητα.

Προϋποθέσεις διαμεσολάβησης:

– Εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, παιδιών με ειλικρινή και διαπιστωμένη διάθεση για προσφορά.

– Καλλιέργεια στους διαμεσολαβητές της ενεργητικής ακρόασης και της ενσυναίσθησης με βιωματικά εργαστήρια.

– Οικειοθελής επιλογή της Διαμεσολάβησης από τα εμπλεκόμενα μέρη.

– Τήρηση των κανόνων της διαδικασίας (ευγένεια, σεβασμός, επίθεση στο πρόβλημα όχι στο πρόσωπο, εχεμύθεια).

– Χώρος και Χρόνος.

– Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλης της σχολικής κοινότητας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αρχικά καταρτίζεται πρόγραμμα διαμεσολαβήσεων από τους μαθητές – διαμεσολαβητές. Φέτος οι διαμεσολαβήσεις γίνονταν στην αίθουσα διαμεσολάβησης του σχολείου στο 3ο και 4ο διάλειμμα από Δευτέρα ως Πέμπτη με ομάδες δύο διαμεσολαβητών (κυρίως της Γ’ τάξης) και ενός ή δύο παρατηρητών (κυρίως της Β’ τάξης). Το πρόγραμμα αναρτάται  σε όλες τις αίθουσες και η μαθητική κοινότητα ενημερώνεται.

Κατά την εκπαίδευση των νέων μαθητών διαμεσολαβητών πραγματοποιούνται από τις εκπαιδευτικούς της διαμεσολάβησης βιωματικά εργαστήρια στην Α’ και Β’ τάξη, όπου τα παιδιά συζητούν για θέματα κρίσεων στις σχέσεις τους και αντιλαμβάνονται πώς θα μπορούσαν να τα είχαν αντιμετωπίσει καλύτερα με τον διάλογο ή και με τη βοήθεια της σχολικής διαμεσολάβησης.

Όταν επιλέγουν τη σχολική διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών τους,  πολλές φορές με προτροπή των καθηγητών και πάντα οικειοθελώς, η διαδικασία που ακολουθείται σε γενικές γραμμές είναι η εξής:

– Οι δύο μαθητές διαμεσολαβητές καλωσορίζουν τα παιδιά που συγκρούστηκαν.

– Συστήνονται και εξηγούν τους κανόνες που πρέπει οι εμπλεκόμενοι να αποδεχτούν για να ξεκινήσει η διαδικασία.

– Προσεκτικά ακούν και τις δύο εκδοχές, επαναδιατυπώνοντάς τες όποτε χρειάζεται (ενεργητική ακρόαση).

– Δεν υποδεικνύουν λύσεις ούτε «δείχνουν με το δάχτυλο» τον κακό της υπόθεσης.

– Δίνουν χρόνο στα παιδιά να εξηγήσουν πώς αισθάνονται και να μπουν στη θέση του άλλου, να αναπτύξουν ενσυναίσθηση.

– Οι διαμεσολαβούμενοι ενθαρρύνονται και βρίσκουν μόνοι τους μία αμοιβαία αποδεκτή  λύση.

– Υπογράφεται συμβόλαιο, όπου αναγράφεται αν υπάρχει ανάγκη νέας διαμεσολάβησης ή αν το ζήτημα έχει λυθεί. Σε διαφορετική περίπτωση συμφωνούν να γίνει δεύτερη συνάντηση.

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Τα οφέλη είναι πολλά τόσο για τους διαμεσολαβητές όσο και για τους διαμεσολαβούμενους, αλλά και για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα:

– Επιλύονται μικροσυγκρούσεις και δεν κλιμακώνονται. Έτσι προλαμβάνεται η ενδοσχολική βία και τα παιδιά αισθάνονται ασφαλή στον χώρο του σχολείου.

– Οι επιδόσεις τους βελτιώνονται, όταν εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η ψυχική τους ηρεμία.

– Επιπλέον, καλλιεργούνται ο σεβασμός στον άλλο, η υπευθυνότητα, η ευαισθητοποίηση και ο ανθρωπισμός, ο διάλογος και η επικοινωνία.

– Οι αξίες αυτές εμπεδώνονται στο σχολείο, αλλά μεταφέρονται και στην οικογένεια και στο κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών, καλλιεργώντας δεξιότητες κοινωνικοποίησης των παιδιών και βοηθώντας τα να μην απομονώνονται ή να αποφεύγουν τη βία και την παραβατική συμπεριφορά και ενδυναμώνοντάς τα ψυχικά.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Το σχολείο κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών που εφαρμόζει τη διαμεσολάβηση:

– Συμμετείχε στις συναντήσεις του Δικτύου Σχολείων της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τη σχολική διαμεσολάβηση.

– Προσκάλεσε δημοτικά της περιοχής στη δημιουργία τοπικού δικτύου με στόχο την ομαλή μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο και πραγματοποιήσαμε συναντήσεις εκπαιδευτικών.

– Έλαβε μέρος στο συνέδριο πρόληψης ενδοσχολικής βίας (διοργάνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη ΔΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης στις 4/03/2019 στο Βασιλικό Θέατρο) με θέμα παρουσίασης: «Προσομοίωση σχολικής διαμεσολάβησης στο 3ο Γυμνάσιο Θέρμης» (https://youtu.be/Q4VVzDaT1-w).

– Επισκέφτηκε και το επισκέφτηκαν το 1ο Γυμνάσιο Περαίας που εφαρμόζει το πρόγραμμα με επιτυχία και το Γυμνάσιο Κωφών και Βαρηκόων που επιθυμούσε να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

– Έστειλε εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές στα 1ο και 2ο ΓΕΛ Θέρμης προτρέποντας μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των ΓΕΛ να συνεχιστεί το πρόγραμμα της διαμεσολάβησης και στο λύκειο.

Κατά την πανδημία πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις με τους μαθητές/τριες προτρέποντάς τους να εφαρμόσουν τις αρχές της διαμεσολάβησης σε κάθε ευκαιρία και στο οικογενειακό περιβάλλον, αφού τα σχολεία ήταν κλειστά και αντάλλαξαν εμπειρίες και δράσεις για τη διαμεσολάβηση και τα οφέλη της με μαθητές/τριες ισπανικών σχολείων στο πλαίσιο του έργου etwinning «Twinvoices beyond Pandemia» με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Λυμπεροπούλου.

Τέλος, συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση μαθητών και μαθητριών -διαμεσολαβητών από όλες τις Δ.Δ.Ε της χώρας, με θέμα: «Σχολική Διαμεσολάβηση: Οι εμπειρίες, οι απόψεις και οι ιδέες μας». Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών για τη σχολική διαμεσολάβηση.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-23

Κατά τη φετινή χρονιά 2022-23 λειτούργησαν δύο ομάδες διαμεσολαβητών, η ομάδα των εκπαιδευμένων και η ομάδα των εκπαιδευόμενων. Οι φετινοί εκπαιδευμένοι διαμεσολαβητές, αφού ανέλαβαν καθήκοντα από την αρχή της χρονιάς, ενημέρωσαν τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης για το πρόγραμμα της διαμεσολάβησης. Το πιο σημαντικό απ’ όλα όμως είναι ότι ανέλαβαν διαμεσολαβήσεις κάποιες από τις οποίες είχαν θεαματικά αποτελέσματα!

Σε περιπτώσεις που η διαδικασία χρόνιζε χωρίς αποτελέσματα, επενέβησαν η σύμβουλος σχολικής ζωής και υποδιευθύντρια του σχολείου, κα Σεβαστίδου αλλά και η διευθύντρια κα Σιμουηλίδου ή και η ψυχολόγος του σχολείου κα Πασχαλίδου. Με τη Διαμεσολάβηση οι περιπτώσεις αυτές εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν σχετικά νωρίς.

– Συναντήθηκαν μέσω webex για έναν απολογισμό και προτάσεις για την προώθηση της διαμεσολάβησης.

– Συμμετείχαν στην εκπαιδευτική επίσκεψη του προγράμματός μας και αντάλλαξαν απόψεις με συμμαθητές τους από σχολεία Τρικάλων και Καλαμπάκας σχετικά με τη διαμεσολάβηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοσή της.

Η 2η ομάδα των  νέων, εκπαιδευόμενων, διαμεσολαβητών  κυρίως της Α΄ αλλά και της Β΄ τάξης:

– Συγκρότησαν ομάδα εκπαίδευσης για την ομαλή λειτουργία της οποίας τέθηκαν κανόνες από τα μέλη.

– Έμαθαν τις βασικές αρχές της διαμεσολάβησης, μέσα από την ηλεκτρονική μας τάξη με ανάρτηση σχετικού υλικού, με έντυπο υλικό που τους μοιράστηκε, με συζητήσεις, παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια στις  συναντήσεις μας κάθε Δευτέρα).

– Προβληματίστηκαν σχετικά με τις περιπτώσεις μικροσυγκρούσεων – κρίσεων.

Μία από τις εκπαιδεύσεις αφιερώθηκε στον σχολικό εκφοβισμό (Δευτέρα 6 Μαρτίου). Τα παιδιά αντιλήφθηκαν πώς μια μικρή πλάκα, ένα μικρό πείραγμα μπορεί να κλιμακωθεί και πως σε κάθε περίπτωση πρέπει να μιλάνε και να υπερασπίζονται με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό τους, αλλά και τους συμμαθητές τους. Πώς, με άλλα λόγια, η βία και ο εκφοβισμός μεγαλώνουν στο σκοτάδι.

Βιωματικά εξασκήθηκαν στη Διαμεσολάβηση με εργαστήρια στο σχολείο και μαθητές/τριες και των δύο ομάδων συμμετείχαν στην εκπαιδευτική εκδρομή στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα στις 5-7 Απριλίου 2023, επισκεπτόμενοι τρία σχολεία (1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας, 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων, 3ο ΓΕΛ Τρικάλων) που εφαρμόζουν σχολική διαμεσολάβηση, με στόχο τη γνωριμία τους με άλλους μαθητές και σχολικά περιβάλλοντα και ανταλλαγή καλών πρακτικών σχολικής διαμεσολάβησης. Έτσι:

– Κοινωνικοποιήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις με συμμαθητές τους με κοινά ενδιαφέροντα.

– Εργάστηκαν ομαδικά, απαντώντας σε ερωτηματολόγιο για τη Διαμεσολάβηση.

– Εντόπισαν διαφορές και ομοιότητες στην εφαρμογή της Σχολικής Διαμεσολάβησης σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο