ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Ενημέρωση|

Πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης 58/20-12-2023

Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης
έτους 2022

Έγκριση Ισολογισμού χρήσης


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο