ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Κέντρα δια βίου μάθησης|

kdvm

Ενημερώνουμε τους αποφοίτους των προγραμμάτων μας ότι πλέον είναι διαθέσιμες οι βεβαιώσεις συμμετοχής εκπαιδευόμενου για όλα τα τμήματα του προηγούμενου εκπαιδευτικού έτους (2013-14). Τις βεβαιώσεις μπορούν να παραλαμβάνουν απ’ τα γραφεία του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Θέρμης (Αποστόλου & Γρηγορίου Ταβάκη 28, 1ος όροφος, Θέρμη) κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα έως και Πέμπτη 12:00- 15:00). Για τις βεβαιώσεις του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους θα υπάρξει ανακοίνωση όταν αρχίσει η παραλαβή τους.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας- Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο