Ο Δήμος Θέρμης αναγνωρίζει την ανάγκη εδραίωσης συμμετοχής των νέων στα κοινά για μία βιώσιμη δημοκρατία και ενθαρρύνει την συμμετοχή των νέων στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου τους. Με την άσκηση πολιτικής για τη Νεολαία έχει προχωρήσει σε καινοτόμες δράσεις και συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε οι νέοι και νέες του Δήμου να μπορούν να λαμβάνουν την υποστήριξη και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες και τις προσδοκίες τους αλλά και να απολαμβάνουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται ως Ευρωπαίοι πολίτες.

  • Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης 
  • SAYouth
  • Europe Goes Local – Στρατηγική συμμαχία για τη Νεολαία 

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка