ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Επιμόρφωση εργαζομένων, Προγράμματα επιμόρφωσης|

Σεμινάρια απο την Forum Training & Consulting
Θέματα :

  • Κατάρτιση και Σύνταξη Διακήρυξης
  • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Δικαστική Προστασία
  • Συμφωνίες- Πλαίσιο για Προμήθειες
  • Νέος Τρόπος Πληρωμής Δαπανών
  • Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο