ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:


logo-KP
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θέρμης λειτουργεί ως κοινωνική δομή του Δήμου από το 2014, προϋπήρχε από το 2010, και υπάγεται στη “ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ”. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου συστήνεται 7μελή Επιτροπή Διαχείρισης.

Σκοπός: Παρεχόμενες Υπηρεσίες για:

 • Διανομή συσκευασμένων τροφίμων μακράς διαρκείας και νωπών τροφίμων

 • Διανομή ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας

 • Διανομή ειδών βρεφικής ανάπτυξης

 • Διανομή ειδών ένδυσης, υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού, παιχνιδιών κλπ, καινούριων ή από “δεύτερο χέρι”.

 • Διανομή ειδών ψυχαγωγίας, όπως βιβλία, cd-dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού

 • Διανομή προϊόντων Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

Τα είδη που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θέρμης είναι εντελώς δωρεάν. Οι ποσότητες των προϊόντων που προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής τους, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ποσότητες και είδη των προϊόντων σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιτούντων-δυνητικών δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Δικαιούχοι:

Δυνητικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Θέρμης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάση κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ., εξαιρουμένων των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θέρμης είναι το εισοδηματικό κριτήριο. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας (όπως αυτό ορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΛΣΤΑΤ).

Δικαιολογητικά υποχρεωτικά για όλους τους υποψήφιους δυνητικά δικαιούχους:

 • Μια μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση ξένου υπηκόου απαιτείται αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής.

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ,νερό κ.ά.) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης.

 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2019.

 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 έτους 2019.

 • Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης Ε9 του τρέχοντα έτους. Αν ο αιτούντας είναι παντρεμένος, τότε απαιτείται και το Ε9 του-της συζύγου.

Κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου-δυνητικού δικαιούχου:

 • Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕΔ) του αιτούντα ή των μελών που διαμένουν μαζί του (π.χ. σύζυγος, παιδιά κ.ά.) εφόσον είναι άνεργοι. Αντίγραφο επιδότησης εφόσον είναι επιδοτούμενοι άνεργοι.

 • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ.

 • Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).

 • Διαζευκτήριο ή υπεύθυνη δήλωση διάστασης. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης που να αναγράφει την επιμέλεια των παιδιών και την λήψη διατροφής.

 • Αντίγραφο Δανείου πρώτης κατοικίας εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος.

 • Αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης, εφόσον δεν φαίνονται τα εισοδήματα.

 • Σε περίπτωση φιλοξενίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τα έντυπα Ε1 των μελών που φιλοξενεί ή φιλοξενείται. Αν τα μέλη αυτά δεν εργάζονται τότε θα προσκομίσουν και βεβαιώσεις ανεργίας. Αν ξεκίνησαν πρόσφατα να εργάζονται και δεν αναγράφονται τα εισοδήματα τους, τότε πρέπει να προσκομίσουν και αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί κατά περίπτωση.

Για υποβολή αιτήσεων και για κάθε διευκρίνηση/πρόσθετη πληροφορία, τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θέρμης – με συντονίστρια την κα Σοφία Μαρία Κοτζαμπασάκου, Κοινωνική Λειτουργό, είναι στη διάθεση των δημοτών, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 7:00 – 15:00.

Ktirio-KPΔιεύθυνση: Στενημάχου 16, Θέρμη

(Γραμμή 60, 66 & 67 ΟΑΣΘ, στάση 36038: Πλατεία)

τηλ. επικοινωνίας: 2310.466691 // e-mail: s.kotzampasakou@thermi.gov.gr

 

Sticker-website_EKT_GR_HighRes

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο