ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Κατάθεση αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Θέρμης

Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Θέρμης (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο), θα δέχονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για εγγραφή ή επανεγγραφή στο πρόγραμμα παροχών του νέου έτους από Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 (εκτός Σαββατοκύριακων), στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Στενημάχου 16, Θέρμη) από τις 9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310-466691

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Σοφία Μαρία Κοτζαμπασάκου – Δημήτριος Λέββας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι ενδιαφερόμενοι είναι:

 1. Μια μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση ξένου υπηκόου απαιτείται αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ, νερό κ.ά.) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης.
 5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2022.
 6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 έτους 2022.
 7. Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης Ε9 του τρέχοντος έτους. Αν ο αιτούντας είναι παντρεμένος, τότε απαιτείται και το Ε9 του/της συζύγου.

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 1. Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕΔ) του αιτούντα ή των μελών που διαμένουν μαζί του (π.χ. σύζυγος, παιδιά κ.ά.) εφόσον είναι άνεργοι. Αντίγραφο επιδότησης εφόσον είναι επιδοτούμενοι άνεργοι.
 2. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ.
 3. Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).
 4. Διαζευκτήριο ή υπεύθυνη δήλωση διάστασης. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης που να αναγράφει την επιμέλεια των παιδιών και την λήψη διατροφής.
 5. Αντίγραφο δανείου πρώτης κατοικίας εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος.
 6. Αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης, εφόσον δεν φαίνονται τα εισοδήματα.
 7. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας για εγγραφή και στο Κοινωνικό Φαρμακείο.
 8. Ιατρική γνωμάτευση εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
 9. Σε περίπτωση φιλοξενίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τα έντυπα Ε1 των μελών που φιλοξενεί ή φιλοξενείται. Αν τα μέλη αυτά δεν εργάζονται τότε θα προσκομίσουν και βεβαιώσεις ανεργίας. Αν ξεκίνησαν πρόσφατα να εργάζονται και δεν αναγράφονται τα εισοδήματα τους, τότε πρέπει να προσκομίσουν και αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί κατά περίπτωση.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο