ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Έργα|

parking_01Στην προμήθεια νέου εξοπλισμού με στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αυτόματης διαχείρισης του υπόγειου πάρκινγκ της πλατείας Παραμάνα πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος Θέρμης.
Ο υπόγειος χώρος στάθμευσης διαθέτει συνολικά 172 θέσεις στάθμευσης σε δύο επίπεδα και η πρώτη μισή ώρα στάθμευσης είναι δωρεάν. Για τη διαχείριση της στάθμευσης χρησιμοποιείται, ήδη, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου με χρήση τεχνολογίας μαγνητικής ταινίας, το οποίο λόγω παλαιότητας δεν μπορεί να καλύψει, πλέον, τις ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών και δεν υποβοηθά την εύρυθμη κυκλοφορία πέριξ και εντός του πάρκινγκ.
Με το νέο σύστημα αυτόματης διαχείρισης αναμένεται να εξοικονομηθεί ενέργεια με τη χρήση νέας τεχνολογίας, να μειωθεί ο αριθμός βλαβών και προβλημάτων εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού, να ελαχιστοποιηθούν οι οικονομικές απώλειες από πλευράς του δήμου με την εισαγωγή και νέων μηχανισμών ελέγχου όπως η αναγνώριση πινακίδων κατά την έξοδο των οχημάτων.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών διαχειριστικών λειτουργιών όπως η χρονοχρέωση ή τα ειδικά τιμολόγια κ.λ.π ενώ βελτιώνεται το επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών του σταθμού ως προς το χρόνο εξυπηρέτησης των οχημάτων, τη βελτίωση της πληροφόρησης κα.
Η χρηματοδότηση για την προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού, προϋπολογισμού 50.000 €, θα γίνει από το Πράσινο Ταμείο.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο