ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Επιμόρφωση εργαζομένων, Προγράμματα επιμόρφωσης|

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για τις νέες Ημερίδες και τα Σεμινάρια  Ιουνίου 2015, συγκεκριμένα:

•Εξορθολογισμός Πειθαρχικού Δικαίου, Κινητικότητα & Επαναφορά Προσωπικού σύμφωνα με τον Ν.4325/11-05-2015
• Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, Πληροφοριών & Δεδομένων για Φορείς Δημοσίου & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων στα πλαίσια του Ν. 4315/11-05-2015
• Εφαρμογή του Ν.4305 περί «Ανοιχτής Διάθεσης & Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων Πληροφοριών & Δεδομένων» των Φορέων Δημοσίου από 30/04/2015.
• Ανάλυση Διατάξεων «Ενιαίου Μισθολογίου» για Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ.,Ο.Τ.Α. κλπ.
• Ορθή Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» σύμφωνα με την Υ.Α. 29502/85/2014 για Φορείς Δημοσίου Τομέα.
• Προετοιμασία Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας & το νέο αυστηρό πλαίσιο Κυρώσεων & Προστίμων.

– Ημερίδες και Σεμινάρια απο την Forum Training & Consulting

• ISO 17025 Διαπίστευση Εργαστηρίων. Βασικές αρχές, Μέθοδοι & Νομοθετικές Κανονιστικές Απαιτήσεις.

– ISO 17025 από την TUV HELLAS

• Πλήρης ανάλυση των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

– Ελεγχοι Ελεγκτικού Συνεδρίου απο την Επαγγελματική Γνώση


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο