ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις|

Keshilli I perfshirjes se emigranteve perbehet nga 9 anetare.Nga keta 6 anetare jane perfaqesues te komunitetit te emigranteve me vend banim te perhershem ne Bashkine e Thermit.
Te drejten per tu bere anetar I ketij keshilli e kane te gjithe emigrantet qe jane te ligjshem dhe dhe banojne vazhdimisht ne kete bashki.
Perzgjedhja e 6 anetareve nga komuniteti I emigranteve behet ne godinen e Bashkise gjate mbledhjes qe ben Keshilli Bashkiak ,me short te hapur dhe publik pas berjes se listes se te interesuarve .
Puna e ketij keshilli eshte kerkimi dhe regjistrimi I problemeve qe hasin emigrantet qe banojne ne Bashki gjate perfshirjes se tyre ne shoqerine vendase.Gjithashtu detyre e Keshillit eshte dhenia e shpjegimeve perkatese ne Keshillin Bashkiak per zhvillimin e aktiviteteve vendore per nje perfshirje sa me komode ne shoqeri te emigranteve , zgjidhja e problemeve te tyre ,si dhe berja e aktiviteteve per te ritur ndjeshmerine e popullsise vendase.
Me kete ftese u bejme thirje te gjithe emigranteve te ligjshem qe banojne vazhdimisht ne Bashkine e Thermit dhe qe jane te interesuar te behen anetare te Keshillit per perfshirjen e emigranteve te shpallin kandidimin e tyre deri ne daten 30/09/14me kerkese me shkrim ne drejtim te Kryetari t te Keshillit Bashkiak te Bashkise se thermit .Kerkesa duhet te shoqerohet:1 me nje vertetim te vendbanimt te perhershem e cila jepet nga bashkia apo komuna perkatese .2 fotokopje e lejes se qendrimit ne Greqi.

Per Bashkine e Thermit
Athina Papadakis
Kryetar I Keshillit Bashkiak

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο