Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Στις 28 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Δια Βίου Μάθηση (EARLALL) και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (EAEA) συνδιοργάνωσαν στις Βρυξέλλες το τελικό συνέδριο για το έργο REGALE – Regional Capacity for Adult Learning and Education. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 60 άτομα από φορείς και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη διάρκεια του συνεδρίου που εστίασε στην παρουσίαση πρωτοβουλιών και εργαλείων καθώς και στρατηγικών που καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (ALE) σε περιφερειακό επίπεδο, ο Επίκουρος Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Δρ. Γιώργος Κουλαουζίδης (πρώην Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θέρμης) παρουσίασε την δημιουργία και τη λειτουργία του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης.

Η δράση αυτή του Δήμου Θέρμης που υλοποιείται με την καινοτόμο μέθοδο της σοσιοκρατίας, επιλέχθηκε ως μία από τις καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη για την ενδυνάμωση των νέων ενηλίκων και την ενίσχυση της συμμετοχής νέων στην πολιτική και κοινωνική ζωή της κοινωνίας τους. Ο Δήμος Θέρμης συμμετείχε από το 2020 στο έργο REGALE (Erasmus+) ως συνεργαζόμενος φορέας της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων που ήταν ο εθνικός εταίρος του συγκεκριμένου προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://regalenetwork.eu/ ενώ οι καλύτερες πρακτικές μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης βρίσκονται στην σελίδα https://regalenetwork.eu/wp-content/uploads/2022/09/3.8_REGALE-factsheets-on-inspiring-practices.pdf


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο