Ο Δήμος Θέρμης συμμετέχει στην Στρατηγική Συνεργασία – Europe Goes Local, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus + και την ευθύνη για την υλοποίησή του στην Ελλάδα έχει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας. Συμμετέχουν εκπρόσωποι δήμων και συμβουλίων νέων της χώρας, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης επαγγελματίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Νεολαίας από συνολικά 26 χώρες, μέσω των Εθνικών Μονάδων Συντονισμού Erasmus+ κάθε χώρας.

Στόχος της Συνεργασίας είναι να φέρει κοντά δήμους και φορείς, άτομα που δραστηριοποιούνται

    • στην ανάπτυξη πολιτικών για τους νέους σε τοπικό επίπεδο, να καταγράψει καλές πρακτικές, να δώσει τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να υποστηρίξει σε τοπικό επίπεδο τη δημιουργία μιας τοπικής ατζέντας για τους νέους. Η Στρατηγική Συνεργασία Europe Goes Local αποτελεί ένα από τα εργαλεία συνεχούς διαβούλευσης με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους φορείς, οργανώσεις και πρωτοβουλίες νέων αλλά και τους εργαζόμενους του χώρου της

νεολαίας

    • (youth workers).

 

Στόχοι EGL:

  • Υποστήριξη της αναγνώρισης, της ποιοτικής ανάπτυξης των πολιτικών και της πρακτικής της εργασίας με νέους σε τοπικό επίπεδο.
  • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής και διεθνούς διάστασης της εργασίας με νέους σε τοπικό επίπεδο
  • Ανάπτυξη στρατηγικών και μέτρων για τις Εθνικές Υπηρεσίες συντονισμού του προγράμματος Νεολαία Erasmus+ για την υποστήριξη της εργασίας με νέους
  • Συμβολή στην ανάπτυξη του youth work ως μέρος της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας
  • Συλλογή καλών πρακτικών και μια βάση δεδομένων με προτάσεις και ιδέες, για την προώθηση στρατηγικών προσέγγισης και δικτύωσης.

Τα 5 καθήκοντα/κανόνες της Συμμαχίας :

1. Ανάπτυξη της πολιτικής και των πρακτικών για μία ποιοτική εργασία στο πεδίο της νεολαίας
2. Προσέγγιση περιθωριοποιημένων ομάδων (π.χ. αγροτικές περιοχές)3. Ενσωμάτωση ευρωπαϊκών σχεδίων και προγραμμάτων στην καθημερινή εργασία με νέους
4. Διαχείριση της τοπικής εργασίας με νέους
5. Εύρεση κατάλληλου και εποικοδομητικού ρόλου και θέσης της εργασίας με νέους στη διατομεακή συνεργασία

Για περισσότερες πληροφορίες:

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο