ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Λήγει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 η υποβολή αιτήσεων για τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θέρμης, για τη σχολική περίοδο 2024-2025. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων  https://www.thermi.gov.gr/aithseis_filoxenias/  γίνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης https://www.thermi.gov.gr/e-ypiresies/  στην ειδική πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία από τις 10 Μαΐου, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαδικασία μοριοδότησης των αιτήσεων. Στις δομές του δήμου Θέρμης φιλοξενούνται βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Κάθε γονιός ή κηδεμόνας, θα έχει τη δυνατότητα επιλογής δύο δομών, ώστε σε περίπτωση που δε μπορεί να εξυπηρετηθεί στην πρώτη του επιλογή, να μπορεί να εξυπηρετηθεί από την δεύτερη.

Γονέας ή κηδεμόνας που αντιμετωπίζει πρόβλημα με την υποβολή της αίτησής του, ή χρειάζεται περαιτέρω πληροφορίες, μπορεί να επικοινωνεί καθημερινά, με τον βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής του από τις 08:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα μοριοδοτούνται.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ισχύ της ηλεκτρονικής αίτησης, θα προσκομίζονται στη δομή της πρώτης επιλογής των ενδιαφερομένων, κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη προϊσταμένη έως τις 10 Ιουνίου. Σε περίπτωση που η υποβολή των δικαιολογητικών δεν είναι ολοκληρωμένη, ή δεν ταυτίζεται με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, χάνεται η σειρά μοριοδότησης και η συγκεκριμένη αίτηση έπεται των άλλων που έχουν τα σωστά δικαιολογητικά όπως τους ζητήθηκαν.

Εφιστάται η προσοχή για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (λήψη voucher), με επισκέψεις από τον Ιούνιο, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, ή τηλεφωνική  επικοινωνία με τον παιδικό σταθμό της πρώτης σας επιλογής.

Σε περίπτωση κενών θέσεων, μπορούν να γίνουν αιτήσεις και κατά την διάρκεια του χρόνου.

Τα δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση, είναι  απαραίτητη η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

α. Αίτηση εγγραφής του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού (εμπρόθεσμη ηλεκτρονικά, εκπρόθεσμη χειρόγραφα).

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης.

γ. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής.

δ. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτας ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων που αφορά εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους.

στ. Εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%, σχετική βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

ζ. Μονογονεϊκή οικογένεια με διαζευγμένους γονείς, σε περίπτωση που η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Διαζευκτήριο/ Δικαστική Απόφαση/ Συμβολαιογραφική Πράξη ή Δικαστική Απόφαση ή Διαζευκτήριο από Εκκλησία ή Λύση Συμφώνου Συμβίωσης ή Βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet και Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο πράξης Συνεπιμέλειας.

η. Μονογονεϊκή οικογένεια με γονείς σε διάσταση, Βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet και Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο πράξης Συνεπιμέλειας.

θ. Αν ο πατέρας είναι στρατιώτης, βεβαίωση υπηρέτησης από τη στρατολογία

ι. Απόδειξη τόπου κατοικίας με προσκόμιση τιμολογίου ΔΕΚΟ (ρεύματος, τηλεφώνου, νερού κ.λπ.).

Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά γίνονται δεκτές κάθε Μάιο, υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτούνται κανονικά σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017, και εφόσον έχουν καλυφθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις, του προηγούμενου έτους, Σχετικά με την εγγραφή δύο (2) ή περισσοτέρων παιδιών μιας οικογένειας υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα συνοδευόμενη με τα ανάλογα δικαιολογητικά η οποία κατατίθεται στη δομή πρώτης επιλογής των γονιών. Στην ίδια αίτηση αναφέρεται και η δεύτερη επιλογή δομής.

Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των μορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ταύτιση και στο οικογενειακό εισόδημα, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο