ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Εκπαιδευτικό υλικό, Επιμόρφωση εργαζομένων|

Ακολουθεί ενδιαφέρον εκπαιδετικό υλικό με θέμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.Το υλικό απευθύνεται σε δημόσιους λειτουργούς που ασκούν εποπτικό έργο. Επιπλέον, καλύπτονται τα βασικά θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με θεματικές ενότητες μέσα από τις οποίες μπορούν να αναδειχτούν πρακτικές εφαρμογές στη διοίκηση του δημόσιου τομέα.

Εκπαιδευτικό Yλικό

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο