ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι από την 1η Οκτωβρίου 2012, ξεκίνησε η εφαρμογή ειδικής τιμολογιακής πολιτικής για την κατανάλωση πόσιμου ύδατος, μετά και τη σχετική έγκριση της απόφασής του Δ.Σ. από το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης και τους αρμόδιους φορείς ελέγχου νομιμότητας.

Η συγκεκριμένη πολιτική αφορά στους επαγγελματίες και τις κοινωνικά ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες του Δήμου Θέρμης και έχει ως στόχο αφενός να υποστηριχθεί η επαγγελματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν πόσιμο νερό ως βασική πρώτη ύλη για την επιχειρηματική τους δράση, και αφετέρου να ενισχυθεί έμμεσα το εισόδημα συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. 

Συγκεκριμένα, για τους επαγγελματίες καταναλωτές το τιμολόγιο διαμορφώνεται  ως εξής:

Κατανάλωση σε m3 Τιμή ανά m3
Από Έως  
0 70 0,60 €
71 140 0,80 €
141+   1,20 €

 Η ένταξη στο ειδικό τιμολόγιο θα γίνεται κατόπιν αίτησης η οποία χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: (α) Αντίγραφο των εντύπων Ε1 και Ε3 (ή Ε5 αν πρόκειται για εταιρεία και (β) φωτοτυπία πρόσφατου τιμολογίου ή πρόσφατο αντίγραφο Ζ της ταμειακής μηχανής.

 Η ένταξη στο ειδικό τιμολόγιο ισχύει για πέντε (5) χρόνια και οι ωφελούμενοι έχουν την υποχρέωση να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους όταν αυτά αλλάζουν κατά τη διάρκεια ισχύος της ένταξης. Η έναρξη εφαρμογής του νέου τιμολογίου θα γίνεται από την επόμενη πλήρη μέτρηση από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 Για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ισχύουν τα εξής:

Κατηγορία ευπαθών κοινωνικά ομάδων

Κριτήριο

Τιμολογιακή πολιτική

Άτομα με αναπηρία (είτε πρόκειται για τον ίδιο καταναλωτή είτε πρόκειται για προστατευόμενο μέλος) των παρακάτω κατηγοριών με ποσοστό αναπηρίας 67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και άνω: άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, ψυχοκινητική υστέρηση,  σύνδρομο Down, νεφροπαθείς, τυφλοί, τετραπληγικοί, παραπληγικοί, καρκινοπαθείς, ακρωτηριασμένοι (άνω ή κάτω άκρα), με σκλήρυνση κατά πλάκας, με Altzheimer, ψυχασθενείς (ψυχωσική συνδρομή, σχιζοφρένεια, τοξικομανείς).

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000€

Μείωση 50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} επί της αξίας της κατανάλωσης νερού

Άποροι με βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας – Απορίας

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 5.000 €

Μείωση 50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} επί της αξίας της κατανάλωσης νερού.

Πολύτεκνοι, οικογένειες με τέσσερα (4) τέκνα και πάνω (προστατευόμενα μέλη), χήρες και χήροι με τρία (3) τέκνα ( προστατευόμενα μέλη)

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 55.000€

Μείωση 50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} επί της αξίας της κατανάλωσης νερού.

 Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο συγκεκριμένο τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά: (α) Για τις περιπτώσεις αναπηρίας, φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού μαζί με βεβαίωση αναπηρίας από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, (β) για τις περιπτώσεις απορίας, φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού μαζί με βεβαίωση απορίας από τον αρμόδιο φορέα και (γ) για τις περιπτώσεις των πολύτεκνων οικογενειών, φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού, αντίγραφο του Ε1 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η έναρξη εφαρμογής του τιμολογίου ευπαθών κοινωνικά ομάδων θα γίνεται από την επόμενη πλήρη μέτρηση από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για την τιμολόγηση του νερού στο πλαίσιο των παραπάνω ειδικών ρυθμίσεων συνεχίζουν να ισχύουν οι προβλεπόμενες από το νόμο χρεώσεις (π.χ ΦΠΑ, κ.λπ.). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο τηλέφωνο  2310-460.535 ή στο m.zontanou@dimosthermis.gr

 Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Παναγιώτης Πονερίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο