Ανακοινώσεις|

Ενημερωτικές Συναντήσεις 2ης Προκήρυξης ιδιωτικών έργων (τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων) του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 την Παρασκευή 15/3.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε επιλεγμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Περιοχές παρέμβασης για το Δήμο μας είναι τα Δ.Δ. Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγ. Αντωνίου του Πρώην Καποδιστριακού Δήμου Βασιλικών. ΑΦΙΣΣΑ Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύεται η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων (τουριστικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες).

Αναλυτικότερα, η 2η προκήρυξη του Προγράμματος «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» (Άξονας 3) περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:Μέτρο 311     Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες με δικαιούχους γεωργούς κατά κύρια ή μερική απασχόληση,

Μέτρο 312     Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

Μέτρο 313     Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Α.Σ.Ο., εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης − φάκελοι υποψηφιότητας ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 24/4/2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) στην αντένα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία γίνεται η επένδυση (επομένως για επενδύσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης θα κατατίθενται στην ΑΝΕΘ) εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.

Για την ενημέρωση των εδιαφερομένων θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 και ώρα  7.30 μ.μ. στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Περιστεράς και 5.00 μ.μ. στο Ενοριακό Κέντρο Αγίου Αντωνίου, προκειμένου να επεξηγηθούν και να αναλυθούν οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων των εν δυνάμει δικαιούχων της περιοχής.

Στις συναντήσεις αυτές θα γίνει από στελέχη της ΑΝΕΘ αναλυτική ενημέρωση για τους στόχους και το περιεχόμενο του Προγράμματος, καθώς και η παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης και παρακολούθησης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων του Προγράμματος.

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) αποτελεί τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης  (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο