Ονοματεπώνυμο υπόχρεου (γονέας/κηδεμόνας)

  Πατρώνυμο υπόχρεου

  ΑΦΜ υπόχρεου

  Τόπος Κατοικίας

  Κινητό Τηλέφωνο


  Σας παρακαλώ όπως εγγράψετε το παιδί μου στο ΚΔΑΠ:


  Ονοματεπώνυμο 1ου μαθητή/μαθήτριας

  Διεύθυνση Κατοικίας

  Δ/Τ Κοινότητας

  Ημερομηνίας Γέννησης

  Ονοματεπώνυμο 2ου μαθητή/μαθήτριας

  Διεύθυνση Κατοικίας

  Δ/Τ Κοινότητας

  Ημερομηνίας Γέννησης

  Ονοματεπώνυμο 3ου μαθητή/μαθήτριας

  Διεύθυνση Κατοικίας

  Δ/Τ Κοινότητας

  Ημερομηνίας Γέννησης

  Ονοματεπώνυμο πατέρα

  ΑΦΜ

  Δ.Ο.Υ.

  Α.Δ.Τ.

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας

  Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

  Ονοματεπώνυμο μητέρας

  ΑΦΜ

  Δ.Ο.Υ.

  Α.Δ.Τ.

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας

  Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

  Ονοματεπώνυμο υπευθύνου (για την παραλαβή του παιδιού - εκτός από τους γονείς

  Τηλέφωνο Οικίας

  Κινητό


  Υπεύθυνη Δήλωση για παραλαβή παιδιού εκτός από τους γονείς (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΉΣ ΑΠΟ GOV.GR )

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ


  1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης


  2. Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του μαθητή

  Δηλώνω ότι επιθυμώ το παιδί μου να συμμετάσχει στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - ΚΔΑΠ Θέρμης/Βασιλικών που πραγματοποιείται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο ΘΕΡΜΗΣ / Κτίριο Πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού σχολείου Βασιλικών

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ΚΔΑΠ έχουν οι μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 5-12 ετών.

  2. Σε περίπτωση που άλλο άτομο (πέραν αυτών που έχετε δηλώσει) πρέπει να παραλάβει το παιδί σας, να ενημερώσετε έγκαιρα την υπεύθυνη του ΚΔΑΠ.

  3. Σε περίπτωση που επιθυμείτε το παιδί σας να αποχωρεί μόνο του από το χώρο του ΚΔΑΠ, πρέπει να προσκομιστεί Υ/Δ του γονέα ότι συναινεί. (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΉΣ ΑΠΟ GOV.GR )

  4. Τα παιδιά μπορούν να έχουν μαζί τους νερό, φρούτα (σε τάπερ), σαντουιτς.

  Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να έχουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, MP3 κλπ.). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τους.  Οροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Παρακαλούμε για τη μη επανάληψη της αίτησης εφόσον έχει αποσταλεί επιτυχώς

  Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής ΠΛΗΡΩΝΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ | OPEN1 EASYPAY

  Κατά την πληρωμή, επιλέγετε τα ΚΔΑΠ και στην επόμενη καρτέλα ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αναγράφετε το/τα ονοματεπώνυμο/α του/των παιδί/ων σας, το email σας και στις Παρατηρήσεις να βάζετε την ένδειξη: «ΚΔΑΠ 2023-2024». 

   

   

  Comments are closed.

  Close Search Window
  Μετάβαση στο περιεχόμενο