ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης, Διαβούλευση|

Ο Δήμος Θέρμης, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν από τις σχετικές διατάξεις των νόμων για την τοπική αυτοδιοίκηση, θέτει και φέτος στη διάθεση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου μας, τα κεντρικά στοιχεία του ετήσιου προγράμματος δράσης για το ερχόμενο έτος, το 2013.

Τα στοιχεία αυτά είναι το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος, το προσχέδιο των εσόδων του Δήμου καθώς και το προσχέδιο των δαπανών για τη νέα χρονιά. Τα τρία αυτά τεκμήρια απεικονίζουν το σχεδιασμό του Δήμου με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν τόσο από την οικονομική διαχείριση του 2012 (με μικρές αποκλίσεις λόγω της έλλειψης στοιχείων για τον τελευταίο μήνα του τρέχοντος έτους), αλλά και με βάση τα όσα έχουν προκύψει ως απότοκα των πρόσφατων εξελίξεων στην εθνική οικονομία της χώρας μας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση δυστυχώς βιώνει μία από τις κρισιμότερες περιόδους της ιστορίας της μετά τη μεταπολίτευση. Η τραγική κατάσταση των οικονομικών της χώρας οδήγησε την κυβέρνηση σε δεσμεύσεις απέναντι στους εξωτερικούς δανειστές (ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ), οι οποίες έπληξαν σε πρωτόγνωρο βαθμό την συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς μάλιστα να υπάρχει καμία αντικειμενική αιτιολόγηση ή κάποιου είδους λογικό επιχείρημα που να οδηγεί σε τέτοιου είδους θεσμικές παρεμβάσεις και χρηματοδοτικές περικοπές.  Αντίθετα σε κάθε πραγματικό δεδομένο και σε κάθε σύγχρονη αντίληψη για τη δημόσια διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση αντί να θεωρηθεί ως μέσο για την υπέρβαση της κρίσης, στοχοποιήθηκε και τοποθετήθηκε στο κέντρο του συνολικού ζητήματος των οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων της χώρας. Και αυτό συνέβη σε μια χρονική στιγμή που η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας έκανε ίσως ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα διοικητικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού μέσω της εφαρμογής του σχεδίου για την αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης δηλαδή του ν. 3852/2010 (σχέδιο Καλλικράτης)

Ο Δήμαρχος Θέρμης στις πρόσφατες ανοικτές συγκεντρώσεις επικοινωνίας και διαβούλευσης στους οικισμούς του Δήμου είχε με τον πλέον σαφή και ξεκάθαρο τρόπο περιγράψει στους πολίτες τις ασφυκτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δύσκολη πραγματικότητα στην οποία πρέπει να λειτουργήσουμε επιβάλλει την αυστηρή ιεράρχηση των αναγκών και την απόλυτα ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων έτσι ώστε να είναι δυνατόν ο Δήμος να ανταποκριθεί αφενός στις αρμοδιότητες που έχει σύμφωνα με το νόμο αλλά και αφετέρου στις προσδοκίες και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η  προσπάθεια του Δήμου Θέρμης για το 2013 θα οικοδομηθεί με βάση τους παρακάτω άξονες :

1. Ανάπτυξη κοινωνικών  δομών  και  βελτίωση  υπηρεσιών  προς  τους  πολίτες

2. Άμεση  διευθέτηση  προβλημάτων  καθημερινότητας

3. Ολοκλήρωση μελετών για υποβολή  και  χρηματοδότηση  τους  από  το  ΕΣΠΑ

4. Υλοποίηση  έργων  ήδη  ενταγμένων  στο  ΕΣΠΑ

5. «Πάγωμα»  δημοτικών  τελών και γενικότερα οποιασδήποτε  οικονομικής  συμμετοχής  δημοτών στις κοινωνικές  παροχές  του  δήμου  και  επέκταση  οικονομικών  ελαφρύνσεων σε  περισσότερες  κοινωνικές  ομάδες με  στόχο  την μικρότερη δυνατή οικονομική  επιβάρυνση  τους

6. Άσκηση πολιτικών  για  στήριξη  των  οικονομικά  ασθενέστερων  πληθυσμιακών ομάδων του δήμου

Οι παραπάνω άξονες πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε σε τοπικό επίπεδο με ρεαλισμό την διαμορφωμένη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και να υποστηρίξουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες όσο το δυνατό περισσότερο τους πολίτες του Δήμου έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν με επάρκεια στις ατομικές, οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις.

Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις της επιτροπής διαβούλευσης θα διαβιβαστούν στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου που έχει σύμφωνα με το νόμο την ευθύνη υποβολής του τελικού προσχεδίου του προγράμματος δράσης για το 2013 στις αρμόδιες επιτροπές και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση της Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης, το προσχέδιο τεχνικού προγράμματος και το προσχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων 2013.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 1

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013-2

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠ 2013 4.12

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2013

Πρακτικό 3

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο