ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Έργα|

Το έργο «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Λιβαδίου» με προϋπ. 110.116€ που χρηματοδοτήθηκε από το «Πράσινο Ταμείο» ξεκίνησε το Σεπτέμβριο  του 2012 και ολοκληρώθηκε  ένα μήνα μετά. Στόχος ήταν η ανακατασκευή της παιδικής χαράς και η ανάδειξη του χώρου, καθώς βρίσκεται επί της κεντρικής οδού του οικισμού και σε σημείο που συγκεντρώνονται και άλλες κοινόχρηστες χρήσεις, όπως το Ηρώο, το αγροτικό ιατρείο και το παλιό κοινοτικό κατάστημα.

Για την ανάπλαση των παραπάνω χώρων, ώστε να λειτουργήσει αισθητικά ως ένα ενιαίο σύνολο, έχει εγκριθεί χρηματοδότηση για το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγ. Αντωνίου (οικισμοί Αγ. Αντωνίου και Μονοπήγαδου) της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών Δήμου Θέρμης» μέσω του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Σ’ αυτό το έργο που πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα  περιλαμβάνεται η ανάπλαση του χώρου του Ηρώου, του τμήματος της κεντρικής οδού επί της οποίας βρίσκεται η παιδική χαρά και του πεζοδρομίου μπροστά από αυτή.

Στο έργο «Διαμόρφωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Λιβαδίου» έγιναν οι πρακάτω εξής παρεμβάσεις:

  • Αποξήλωση των υφιστάμενων παιχνιδιών και ξύλινων κιγκλιδωμάτων,
  • Χωματουργικές εργασίες,
  • Διάστρωση θραυστού υλικού σε όλη την επιφάνεια της παιδικής χαράς που απαιτείται,
  • Κατασκευή τοιχείου περίφραξης από σκυρόδεμα C16/20,
  • Κοιτοστρώσεις από σκυρόδεμα C12/15 στην επιφάνεια της παιδικής χαράς που θα διαμορφωθεί η επιφάνεια των παιχνιδιών από δάπεδο ασφαλείας και οι απαιτούμενοι διάδρομοι κυκλοφορίας,
  • Κατασκευή ξύλινης περίφραξης και πόρτας,
  • Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στην περιοχή ασφαλείας των παιχνιδιών,
  • Επιστρώσεις με πλάκες Καβάλας ορθογωνισμένες,
  • Κατασκευή ξύλινων καθιστικών,
  • Τοποθέτηση παιχνιδιών παιδικής χαράς

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο