Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

coded legends Στο πρόγραμμα Coded Legends ή αλλιώς Κωδικοποιημένοι Θρύλοι που υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus + 2017-2020 συμμετέχει το Δημοτικό Σχολείο του Ν. Ρυσίου μαζί με δημοτικά σχολεία από το Βέλγιο, την Αγγλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Τσεχία. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα που για το Δημοτικό Σχολείο του Ν. Ρυσίου συντονίζει η εκπαιδευτικός Αγγέλα Οικονόμου φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της ποιοτικής μάθησης, εισάγοντας νέες, καινοτόμους μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης, που σχετίζονται με την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, την κωδικοποίηση, τη διγλωσσία και τις νέες μεθόδους παρουσίασης.

Μέσα από τη διάσωση των σημαντικών ευρωπαϊκών μύθων και θρύλων, που γίνεται με την κωδικοποίηση, την ψηφιοποίηση και την ανάρτησή τους σε ψηφιακή πλατφόρμα, τα παιδιά γνωρίζουν την κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα, ευαισθητοποιούνται απέναντι σε άλλους πολιτισμούς, βελτιώνουν τις ψηφιακές τους ικανότητες, αλλά και γλωσσικές τους δεξιότητες στην αγγλική. Η παραπάνω διαδικασία βοηθά τους αυριανούς ευρωπαίους πολίτες να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, αλλά και να αποκτήσουν ένα νέο κίνητρο μάθησης χάρη σε μια διαδραστική και τεχνολογική μεθοδολογία 

Europe ParticipationΜέχρι τώρα οι μαθητές του δημοτικού σχολείου του Ν. Ρυσίου έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό για τη δημιουργία του λογοτύπου του προγράμματος, όπου έχουν κερδίσει το δεύτερο βραβείο. Επίσης, έχουν επιλέξει και κατηγοριοποιήσει τους μύθους και τους θρύλους σε επτά κατηγορίες που αφορούν τα μυθικά πλάσματα, τους ήρωες, τον έρωτα, το ατιμώρητο έγκλημα, τα ζώα, τους δεσμούς αίματος και την ίδρυση της πόλης τους.  Τα παιδιά έχουν ψηφιοποιήσει την πρώτη κατηγορία που αφορά τα φανταστικά πλάσματα στην ιστοσελίδα του προγράμματος, αλλά και την ίδρυση της Θεσσαλονίκης

 

Το Πρόγραμμα Coded Legends

Στον 21ο αιώνα, οι ψηφιακές ικανότητες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην καθημερινή ζωή και η πίεση σε αυτές θα είναι ακόμη μεγαλύτερη στο μέλλον. Η ομιλία στη γλώσσα του υπολογιστή και η κατανόηση των θεμελίων του προγραμματισμού και της κωδικοποίησης έχουν καταστεί εξίσου σημαντικές με τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Εισάγει επίσης τη χρήση των μπλοκ Lego ως εργαλείο για την τόνωση της φαντασίας, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργική σκέψη.

Δύο δεκαετίες μετά την υιοθέτηση της τεχνολογίας από άτομα εκτός της πληροφορικής ή της επιστήμης των υπολογιστών, οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι τα σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη κάνουν καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας σε όλο το πρόγραμμα σπουδών. Σε τοπικό επίπεδο, ο επιθυμητός αντίκτυπος είναι να καταστούν τα παιδιά, οι οικογένειες και οι πολίτες πιο ευαισθητοποιημένοι σε άλλους πολιτισμούς, θρησκείες και να καταπολεμήσει τα στερεότυπα και το μίσος. Η πραγματοποίηση μιας επίσκεψης Erasmus + θα κάνει την τοπική κοινότητα περήφανη για την κληρονομιά της.

Σε περιφερειακό επίπεδο η συνεργασία με τις τοπικές αρχές θα συμβάλει στην επίτευξη ενός ευρύτερου κοινού σκοπού , δείχνοντας τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αποκτηθεί και βελτιώνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι καθηγητές θα μοιραστούν την εμπειρία τους με το Erasmus + κατά τη διάρκεια διασκέψεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων. Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών θα παρακινήσει άλλα σχολεία στην περιοχή να εισαγάγουν καινοτομίες όπως: κωδικοποίηση, διγλωσσία και νέες μεθόδους παρουσίασης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη της ποιοτικής μάθησης και να καταστήσει ισχυρότερη την υλοποίηση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού πλαισίου. Το επόμενο βήμα θα είναι η εισαγωγή της ρομποτικής στα σχολεία-εταίρους και τα σχέδια που θα παρακινήσουν τους μαθητές να είναι νέοι εφευρέτες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό εργασιακό σήμα.

Το έργο θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα, διατηρώντας επαφή και να συνεργαστούν με τους ευρωπαίους εταίρους να γίνουν πιο δραστήριοι ευρωπαίοι πολίτες, να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, να τους δοθεί ένα νέο κίνητρο μάθησης χάρη σε μια διαδραστική και τεχνολογική μεθοδολογία . Το πρόγραμμα συμβάλει στην αλλαγή της εικόνας των σχολείων ως καινοτόμου και ενεργού στην ευρωπαϊκή σκηνή. Τα σχολεία θα έχουν περισσότερους καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, εφαρμόζοντας τις δημιουργούμενες καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας

Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα βιώσουν έναν νέο τρόπο μάθησης, επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία . Οι τοπικές αρχές θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στα σχολεία και να υποστηριχθεί η εκπαίδευση των μαθητων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας . Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχεδίου θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από τα σχολεία εταίρους, τους εταίρους του προγράμματος eTwinning ή άλλα ιδρύματα.

Τα περισσότερα τελικά αποτελέσματα θα είναι ψηφιακά και ευρέως προσβάσιμα σε απευθείας σύνδεση. Το πιο σημαντικό είναι:

1) Ο χάρτης των ευρωπαϊκών θρύλων για το Prezi που θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα του Nordic Walking σε κάθε σχολή συνεργατών. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδρομών οι μαθητές θα κάνουν φωτογραφίες, θα βγάλουν βίντεο και θα συγκεντρώσουν πληροφορίες για θρύλους και μύθους στην περιοχή.

2) Το λεξικό Audio-Visual με λεξιλόγιο που συνδέεται με θρύλους στο Vocaroo.com

3) Οι θρύλοι θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας διάφορες ψηφιακες πλατφόρμες όπως Prezi, Emaze, note.ly, ISUU, Lego Digital Designer 4.3

4) Ορισμένα λιγότερο εξοπλισμένα σχολεία θα αγοράσουν tablets και θα προσπαθήσουν να κωδικοποιήσουν χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως το Tynker ή το Kodable.

5) Κάθε σχολείο θα ξεκινήσει την οργάνωση του Hourofcode

Η επικοινωνία Skype θα επιτρέψει την εικονική κινητικότητα και θα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μαθητών και δασκάλων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://dim-n-rysiou.thess.sch.gr/

και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση:

http://dim-n-rysiou.thess.sch.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=112&Itemid=523

Τέλος οι εργασίες από όλα τα κράτη, σχετικά με το πρόγραμμα, δημοσιεύονται στην διεύθυνση: https://codedlegendserasmus.weebly.com/#


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο