ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

1. Πιστοποιητικό έγγραφο στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του καταναλωτή και ο αριθμός παροχής ή ηλεκτρολογικό σχέδιο.
2. Στέλεχος οικοδομικής άδειας με θεώρηση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (οριστική ή προσωρινή), δηλώσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν) καθώς και πιθανές πολεοδομικές πράξεις (π.χ. άδειες εργασιών μικρής κλίμακας).
3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου (πρωτότυπο ή φωτοτυπία του πρωτοτύπου ή αντίγραφο επικυρωμένο). Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμβόλαιο (όπως για ακίνητα που ανήκουν σε εργολάβους οικοδομών) ή στο υπάρχον συμβόλαιο δε διευκρινίζεται το καθαρό εμβαδόν του ακινήτου θα υποβάλλονται κατόψεις, στις οποίες θα βεβαιώνεται από διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανικό το συνολικό εμβαδόν του ακινήτου & το διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής άδειας. Όταν πρόκειται για εργολάβους ή ιδιοκτήτες που έχουν κτίσει μόνοι το ακίνητο τους μαζί με τις κατόψεις θα προσκομίζουν και το εργολαβικό ή το συμβόλαιο του οικοπέδου αντίστοιχα.
4. Πίνακας ποσοστών, στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής αρίθμηση της οδού (αν υπάρχει)
5. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης, ο αντιπρόσωπος οφείλει να έχει, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, και εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή ή πληρεξούσιο από τον ενδιαφερόμενο. Όταν προσέρχεται στην Υπηρεσία ο μισθωτής του ακινήτου, θα πρέπει να καταθέτει, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, και μισθωτήριο συμβόλαιο με απόδειξη ανάρτησής του.
6. Αν πρόκειται για μονοκατοικία ή άλλο χώρο επαγγελματικό ή μη-επαγγελματικό (που δεν βρίσκεται σε διαμέρισμα πολυκατοικίας) τότε προσκομίζεται και τοπογραφικό διάγραμμα ιδίως σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Η έκδοση της βεβαίωσης κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης των τετραγωνικών μέτρων στις περιπτώσεις νέων συνδέσεων γίνεται άμεσα, χωρίς αυτοψία, αλλά ωστόσο η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για δειγματοληπτικές αυτοψίες (σε ποσοστό 5{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} των δηλώσεων ετησίως) και ενημερώνει σχετικά τον πολίτη. Στην περίπτωση ωστόσο που δηλώνονται μη-ηλεκτροδοτούμενοι χώροι η βεβαίωση χορηγείται μόνο μετά από αυτοψία και τη σύνταξη φύλλου ελέγχου εμβαδομέτρησης. Στην περίπτωση αυτή ο/η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει στην υπηρεσία και αίτηση αυτοψίας.

Υπόδειγμα 1 – αίτηση αρχικής ηλεκτροδότησης κατοικίας
Υπόδειγμα 2 – αίτηση αρχικής ηλεκτροδότησης επαγγελματικής στέγης
Υπόδειγμα 7 – αίτηση ηλεκτροδότησης εργοταξίου
Υπόδειγμα 8 – αίτηση ηλεκτροδότησης κοινοχρήστων
Υπόδειγμα 9 – επανασύνδεση ακινήτου
Υπόδειγμα 11 – αίτηση αυτοψίας ακινήτου
Υπόδειγμα 12 – υπεύθυνη δήλωση συνιδιοκτητών
Υπόδειγμα 13 – υπεύθυνη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο