Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Τ.Κ. Κ. Σχολαρίου στις 26/6/2019

Κάτω Σχολάρι|

4- 2019 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Τ.Κ. Κ. Σχολαρίου στις 26/6/2019

Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 27/06/2016(υπ αριθμ. 09/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Κάτω Σχολάρι, Μίκρα|

9-2016 Υποβολή προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 27/06/2016(υπ αριθμ. 09/2016)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 30/05/2016(υπ αριθμ.07/2016 και 08/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Κάτω Σχολάρι, Μίκρα|

7-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την γνωμοδότηση για την ίδρυση... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 30/05/2016(υπ αριθμ.07/2016 και 08/2016)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 06/04/2016(υπ αριθμ.05/2016 και 06/2016)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Κάτω Σχολάρι, Μίκρα|

5-2016 Γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 06/04/2016(υπ αριθμ.05/2016 και 06/2016)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 02/03/2016(υπ. αριθμ.04/2016)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Κάτω Σχολάρι, Μίκρα|

04-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την κατασκευή γέφυρας στην... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 02/03/2016(υπ. αριθμ.04/2016)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 02/03/2016(υπ. αριθμ. 03/2016)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Κάτω Σχολάρι, Μίκρα|

03-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με τα τέλη παράτασης ταφής... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 02/03/2016(υπ. αριθμ. 03/2016)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 21/01/2016(υπ. αριθμ. 01/2016 και 02/2016)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Κάτω Σχολάρι, Μίκρα|

01-2016 Υποβολή προτάσεων επί του κανονισμού καθαριότητας …... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 21/01/2016(υπ. αριθμ. 01/2016 και 02/2016)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 12/03/2015 (υπ. αριθμ. 02/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Κάτω Σχολάρι, Μίκρα|

02-2015 Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χρήσης και... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στις 12/03/2015 (υπ. αριθμ. 02/2015)

Απόφαση από το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου στις 19/02/2015(υπ. αριθμ. 01/2015)

Κάτω Σχολάρι|

01-2015  Σχετικά με την κατεδάφιση του δημοτικού κτιρίου που…... Περισσότερα Απόφαση από το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου στις 19/02/2015(υπ. αριθμ. 01/2015)

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο