ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγ. Αντωνίου στις 14/9/2020

Άγιος Αντώνιος - Μονοπήγαδο|

11-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγ. Αντωνίου στις 14/9/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγ. Αντωνίου στις 24/7/2020

Άγιος Αντώνιος - Μονοπήγαδο|

9-2020 10-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγ. Αντωνίου στις 24/7/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγ. Αντωνίου στις 9/7/2020

Άγιος Αντώνιος - Μονοπήγαδο|

6-2020 7-2020 8-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγ. Αντωνίου στις 9/7/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της κοινότητας Αγ. Αντωνίου στις 9-7-2020

Άγιος Αντώνιος - Μονοπήγαδο|

5-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της κοινότητας Αγ. Αντωνίου στις 9-7-2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγ. Αντωνίου 21/5/2020

Άγιος Αντώνιος - Μονοπήγαδο|

4-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγ. Αντωνίου 21/5/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου στις 23/3/2020

Άγιος Αντώνιος - Μονοπήγαδο|

3-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου στις 23/3/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου στις 22/01/2020

Άγιος Αντώνιος - Μονοπήγαδο|

1-2020 2-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου στις 22/01/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου στις 2/12/2019

Άγιος Αντώνιος - Μονοπήγαδο|

20-2019 21-2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου στις 2/12/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου στις 27/11/2019

Άγιος Αντώνιος - Μονοπήγαδο|

14-2019 15-2019 16-2019 17-2019 18-2019 19-2019  ... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου στις 27/11/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου στις 24/9/2019

Άγιος Αντώνιος - Μονοπήγαδο|

10-2019 11-2019 12-2019 13-2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου στις 24/9/2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο