ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 10-03-2017(υπ’αριθμ. 154 έως και 171)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 10-03-2017 154-2017 155-2017 156-2017 157-2017 158-2017 159-2017 160-2017... Περισσότερα Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 10-03-2017(υπ’αριθμ. 154 έως και 171)

Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 28-02-2017 (υπ’αριθμ. 132 έως και 153)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 28-02-2017 132-2017 133-2017 134-2017 135-2017 136-2017 137-2017 138-2017... Περισσότερα Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 28-02-2017 (υπ’αριθμ. 132 έως και 153)

Αποφάσεις απο τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 22-02-2017 (υπ’αριθμ. 114 έως και 131)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 22-02-2017 114-2017 115-2017 116-2017 117-2017 118-2017 119-2017 120-2017... Περισσότερα Αποφάσεις απο τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 22-02-2017 (υπ’αριθμ. 114 έως και 131)

Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 15-02-2017(υπ’αριθμ.96 έως και 113)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 15-02-2017 96-2017 97-2017 98-2017 99-2017 100-2017 101-2017 102-2017 103-2017... Περισσότερα Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 15-02-2017(υπ’αριθμ.96 έως και 113)

Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 08-02-2017(υπ’αριθμ. 81 έως και 95)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 08-02-2017 81-2017 82-2017 83-2017 84-2017 85-2017 86-2017 87-2017 88-2017... Περισσότερα Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 08-02-2017(υπ’αριθμ. 81 έως και 95)

Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 01-02-2017(υπ’ αριθμ. 57 έως και 80)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 01-02-2017 57-2017 58-2017 59-2017 60-2017 61-2017 62-2017 63-2017 64-2017... Περισσότερα Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 01-02-2017(υπ’ αριθμ. 57 έως και 80)

Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 25-01-2017(υπ’ αριθμ. 37 έως και 56)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 25-01-2017 37-2017 38-2017 39-2017 40-2017 41-2017 42-2017 43-2017 44-2017... Περισσότερα Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 25-01-2017(υπ’ αριθμ. 37 έως και 56)

Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 18-1-2017(υπ’ αριθμ. 31 έως και 36)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 18-01-2017 31-2017 32-2017 33-2017 34-2017 35-2017 36-2017... Περισσότερα Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 18-1-2017(υπ’ αριθμ. 31 έως και 36)

Απόφαση από την έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 13-01-2017 (υπ’αριθμ.30)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 13-01-2017 30-2017... Περισσότερα Απόφαση από την έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 13-01-2017 (υπ’αριθμ.30)

Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 11-01-2017(υπ’αριθμ.23 έως και 29)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 11-01-2017 23-2017 24-2017 25-2017 26-2017 27-2017 28-2017 29-2017... Περισσότερα Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Ο.Ε στις 11-01-2017(υπ’αριθμ.23 έως και 29)

Μετάβαση στο περιεχόμενο