ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Την πρώτη από τις τρεις εκδηλώσεις ενημέρωσης σχετικά με την «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», καθώς και για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων πραγματοποίησε χθες ο δήμος Θέρμης, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Θέρμης. Οι άλλες δύο θα γίνουν την προσεχή Δευτέρα 10 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα, στον Τρίλοφο, στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου) για τη Δημοτική Ενότητα Μίκρας και την Τρίτη 11 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα, στο δημοτικό κατάστημα στα Βασιλικά, για τη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών.
Την ενημέρωση κάνει ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρης Καρακύριος, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος M.Sc, PhD και θα αφορά:

– Την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των οικισμών του Δήμου Θέρμης για δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με το νέο κανονισμό.
– Ενημέρωση για τον νέο κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
– Ενημέρωση για το σχέδιο απομάκρυνσης πληθυσμού ανά οικισμό σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι είναι θετικό να συμμετέχουν και οι πολίτες στην προσπάθεια αποφυγής καταστροφών από τις πυρκαγιές όμως η συγκεκριμένη διάταξη σκοπό έχει να φορτώσει στον κόσμο την ευθύνη για την πυροπροστασία. «Δεν έγινε καμία διαβούλευση, δεν ρωτήθηκε η αυτοδιοίκηση στην οποία φορτώνουν ακόμη μία αρμοδιότητα, χωρίς να δώσουν ούτε ένα ευρώ. Μας ζητούν να κάνουμε ελέγχους για το εάν εφαρμόζεται ο κανονισμός την ώρα που δεν έχουμε υπαλλήλους για να καλύψουμε τις βασικές υποχρεώσεις μας».

Ακολούθως ο κ. Καρακύριος παρουσίασε όσα προβλέπονται στον κανονισμό πυροπροστασίας και για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων. Συγκεκριμένα, παρουσίασε τα εξής:

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Η’ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΦΕΚ 3475/24-05-2023

ΑΦΟΡΑ

 1. Ακίνητα με κτίσμα εκτός σχεδίου οικισμούκαι με απόσταση (σε ακτίνα) 300 μέτρων από δασικές εκτάσεις σύμφωνα με τους δασικούς χάρτες https://gis.ktimanet.gr/gis/forestfinal. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας.

Εφόσον το ακίνητο εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού απευθυνόμαστε σε τεχνικούς επιστήμονες (δασολόγο ή μηχανικό) για να αξιολογήσει την επικινδυνότητα του ακινήτου και να προχωρήσει στη σύνταξη των ακόλουθων εγγράφων/δικαιολογητικών:

 1. Έκθεση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας
 2. Τεχνική Έκθεση Μέτρων
 3. Δήλωση Εφαρμογής Μέτρων

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα έντυπα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Ισόγειο, Δημαρχείο Θέρμης) ή στο Πρωτόκολλο της Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης (1ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου Κτήριο Οικονομικής Υπηρεσίας).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 21η Ιουνίου 2024.

 1. Ακίνητα με κτίσμα εντός σχεδίου και με απόσταση (σε ακτίνα) 300 μέτρων από δασικές εκτάσεις.

Οι δήμοι αξιολογούν τους οικισμούς (ο Δήμος Θέρμης αξιολόγησε όλους τους οικισμούς του) και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να καταθέσουν

 1. Τεχνική ‘Έκθεση Μέτρων
 2. Δήλωση Εφαρμογής Μέτρων

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία τα έντυπα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Ισόγειο, Δημαρχείο Θέρμης) ή στο Πρωτόκολλο της Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης (1ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου Κτήριο Οικονομικής Υπηρεσίας).
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω μέτρα αφορούν και κτίσματα τα οποία βρίσκονται μέσα σε άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών. Σε αυτήν την περίπτωση ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών και όχι στα όμορα του άλσους ακίνητα, ούτε και σε αυτά που έχουν «πρόσωπο» στο άλσος.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 21η Ιουνίου 2024.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310478041, 2310 463030 και 2310 024796

Β.  Ν.4662/2020 ΑΡΘ.53 Α ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 5075/2023.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ΑΡ 20/2024 ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΑΦΟΡΑ

 1. Ακάλυπτους οικοπεδικούς χώρους εντός σχεδίου οικισμού (χωρίς κτίσμα).
 2. Ακάλυπτα αγροτεμάχια (χωρίς κτίσμα) σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια των οικισμών.
 3. Όλα τα ακίνητα (αγροτεμάχια) με κτίσμα εκτός σχεδίου οικισμού (εξαιρούνται τα κτίσματα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας).

Εφόσον η έκταση εμπίπτει στη διάταξη οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλουν δήλωση καθαρισμού οικοπέδων στην ιστοσελίδα: http://akatharista.apps.gov.gr Η είσοδος πραγματοποιείται με κωδικούς TaxisNet και η αίτηση περιλαμβάνει:

 • Στοιχεία οικοπέδου
 • Στοιχεία δηλούντος
 • Ενέργειες πυρασφάλειας


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης 30η Ιουνίου 2024.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310478041, 2310 463030 και 2310 024796

Οι οικισμοί του δήμου Θέρμης

Στη συνέχεια ο κ. Καρακύριος παρουσίασε την Τεχνική Έκθεση Αξιολόγησης των οικισμών του δήμου Θέρμης την οποία εκπόνησε ο ίδιος και ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο.
Σκοπός της Έκθεσης είναι η αξιολόγηση των οικισμών του Δήμου Θέρμης σχετικά με την επικινδυνότητά τους για δασικές πυρκαγιές, ώστε να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους καθώς και να καθοριστούν τα απαραίτητα μέτρα για τα ακίνητα εντός του οικισμού που υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.

Τα επιμέρους αντικείμενα της Έκθεσης είναι:

 • Η αξιολόγηση των οικισμών.
 • Η πρόταση βασικών μέτρων και δημιουργίας περιμετρικών ζωνών πέριξ των ορίων των οικισμών για προστασία του οικισμού σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από τον Κανονισμό.
 • Η πρόταση επιπρόσθετων μέτρων για την μείωση της επικινδυνότητας και την προστασία του οικισμού από δασικές πυρκαγιές.
 • Η πρόταση μέτρων για τα ακίνητα εντός του οικισμού που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού περί προστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.


Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση, από τους συνολικά είκοσι οικισμούς του δήμου Θέρμης, στον κανονισμό πυροπροστασίας υπάγονται και αξιολογήθηκαν δέκα έξι οικισμοί. Πρόκειται για τους οικισμούς:
– Δημοτική Ενότητα Θέρμης: Τριάδι, Λήδα Μαρία, Νέο Ρύσιο, Φιλοθέη, Ταγαράδες
– Δημοτική Ενότητα Βασιλικών: Αγία Παρασκευή, Άγιος Αντώνιος, Μονοπήγαδο, Λιβάδι, Περιστερά, Σουρωτή
– Δημοτική Ενότητα Μίκρας: Τρίλοφος, Πλαγιάρι, Καρδία, Άνω Σχολάρι, Κάτω Σχολάρι

Η κατηγοριοποίηση των οικισμών ως προς την επικινδυνότητά τους από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς γίνεται έπειτα από αξιολόγηση αντικειμενικών χαρακτηριστικών παραμέτρων της περιοχής. Ειδικότερα, τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά- παράμετροι των οικισμών ή αλλιώς κριτήρια είναι δεκατέσσερα και χωρίζονται στις εξής έξι ομάδες:

 • τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του οικισμού, τα οποία περιλαμβάνουν την τοπογραφία και τον προσανατολισμό,
 • οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του οικισμού, οι οποίες εξετάζουν το κλίμα και τον μέσο ημερήσιο δείκτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς,
 • η κλίση,
 • η βλάστηση και η φυτική καύσιμη ύλη της περιοχής επιρροής του οικισμού, τα οποία εξετάζουν τη ζώνη βλάστησης, τη δασική καύσιμη ύλη και το κυρίαρχο είδος φυτών,
 • οι υποδομές και τα δίκτυα, οι οποίες περιλαμβάνουν την πρόσβαση στο οικισμό, την ύπαρξη σημείων υδροληψίας, την πυκνότητα του δομημένου περιβάλλοντος και την ύπαρξη δικτύων ηλεκτρισμού και αερίων καυσίμων,
 • η συχνότητα συμβάντων και οι εγγενείς κίνδυνοι, η οποία περιλαμβάνει την πυροπληκτότητα και την επικινδυνότητα του ακινήτου βάσει του π.δ 575/1980 (ΦΕΚ Α’ 157) «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων».

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια ο κάθε οικισμός εντάσσεται σε μία από τις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες:
– 1η κατηγορία, βαθμός 1: χαμηλή επικινδυνότητα
– 2η κατηγορία, βαθμός 2: μέση επικινδυνότητα
– 3η κατηγορία, βαθμός 3: υψηλή επικινδυνότητα
– 4η κατηγορία, βαθμός 4: ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα
Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και οι δέκα έξι οικισμοί του δήμου Θέρμης εντάσσονται στην 2η κατηγορία μέσης επικινδυνότητας.
* Την πλήρη Τεχνική Έκθεση θα τη βρείτε εδώ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο