ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αξιολόγηση προγραμμάτων, Επιμόρφωση εργαζομένων|

Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση  του προγράμματος επιμόρφωσης με θέμα : “Διαδικασίες προμήθειας κρατικών αυτοκινήτων – Ανάλυση ισχύουσας νομοθεσίας” από τη Forum-Training, το οποίο παρακολούθησε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης & Διαχείρισης οχημάτων  του δήμου Θέρμης Χ.Πολύζος.

Αξιολόγηση σεμιναρίου


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο