ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

livadiΑρνητική η γνωμοδότηση του δημοτικού συμβούλιου Θέρμης σχετικά με τη ΜΠΕ για τη λειτουργία λατομείου μαρμάρου σε δημόσια έκταση 49.237 τ.μ. στη θέση «Αλωνάκι» στο Λιβάδι. Δεν πρώτη φορά που δραστηριότητα απασχολεί κατοίκους και δήμο καθώς η επιχείρηση λειτουργούσε το λατομείο και στο παρελθόν από τον Οκτώβριο 2007 έως και το Φεβρουάριο 2008 όταν το ΣτΕ ακύρωσε την απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων μετά από προσφυγή του Δήμου Βασιλικών.
Το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης αλλά και τη βούληση της τοπικής κοινωνίας που εκφράστηκε αρνητικά κατά τη διαβούλευση της προηγούμενης Κυριακής, 19/4, στο Λιβάδι, απέρριψε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κρίνοντας ότι είναι τεχνικά και επιστημονικά ελλιπής και περιέχει ανακρίβειες.
Η μελέτη, σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία, δεν λαμβάνει υπόψη τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του δήμου για το Λιβάδι και την ευρύτερη περιοχή, δεν απαντά στα ζητήματα που έθεσε η απόφαση του ΣτΕ στο σκεπτικό της, ενώ ο προτεινόμενος λατομικός χώρος βρίσκεται δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Όσον αφορά το σχεδιασμό του δήμου: έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο ανάπλασης και ανάδειξης του οικισμού Λιβαδίου, μέρος του οποίος έχει ήδη υλοποιηθεί ενώ άλλος ένας φάκελος αναπλάσεων έχει υποβληθεί για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ο Δήμος Θέρμης προωθεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λιβάδι, με την αξιοποίηση τμήματος των δημοτικών ξενώνων Λιβαδίου.
Εχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και είναι σε εξέλιξη η δημοπρασία ανάθεσης του επενδυτικού σχεδίου «Προβολή και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού ορεινών περιοχών ΟΠΑΑΧ της Δ.Ε. Βασιλικών Δήμου Θέρμης», μεταξύ των οποίων και ο οικισμός Λιβαδίου και η ευρύτερη περιοχή του. Στόχοι του σχεδίου είναι:
i. η αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής
ii. η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής
iii. η ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού
iv. η ενίσχυση της τοπικής επισχειρηματικότητας και η ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων
v. η ανάδειξη του παραδοσιακού οικιστικού περιβάλλοντος
vi. η υποστήριξη του αγροτουρισμού.
Αναφορικά με τη ΜΠΕ το δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι:
• δεν υποβλήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαμόρφωση της βατότητας και τη διαπλάτυνση του δρόμου προσπέλασης στον λατομικό χώρο και δεν λήφθηκε η απαραίτητη άδεια από το οικείο Δασαρχείο.
• Η αναφερόμενη στη ΜΠΕ λεκάνη απορροής των υδάτων από την εγκατάσταση δεν είναι ορθή.
• Δεν αναφέρεται σαφώς στη μελέτη ότι η υπό εξέταση περιοχή περιλαμβάνεται στη Γ’ Ζώνη του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης, Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών, που ανήκει στη Σύμβαση Ramsar.
• Δεν προσδιορίζει η ΜΠΕ από πού θα λαμβάνεται το νερό και με ποιο τρόπο και προς τα πού θα αποχετεύεται εντός και εντός του λατομείου.
• Δεν προσδιορίζει η ΜΠΕ τους δανειοθαλάμους λήψης εδαφικής γης για τη συμπλήρωση χώματος κατά τη διάρκεια αποκατάστασης του φυσικού τοπίου.
• Δεν περιλαμβάνονται στους προτεινόμενους από τη ΜΠΕ περιβαλλοντικούς όρους οι ακόλουθοι:
o Η προσπέλαση στο λατομείο (πρόσβαση και αποχώρηση των οχημάτων) θα γίνεται αποκλειστικά από τη δασική οδό που συμβάλλει στον κόμβο της οδού προς Πετροκέρασα και της εισόδου του οικισμού Λιβαδίου. Απαγορεύεται η χρήση του οδικού δικτύου του οικισμού από τα οχήματα εξυπηρέτησης της εγκατάστασης.
o Να ληφθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για τους δανειοθαλάμους λήψης εδαφικής γης για τη συμπλήρωση χώματος κατά τη διάρκεια αποκατάστασης του φυσικού τοπίου.
o Η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου να γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και με τα κατάλληλα δασοπονικά είδη για τη συγκράτηση των εδαφών και να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες μέθοδοι για την επιτυχή ανάπτυξη των φυτών (φυτευτικός σύνδεσμος, σκαλίσματα, άρδευση, λίπανση, αποκατάσταση ξηρών φυτών).

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. ο Δήμος Θέρμης θα παρέμβει με τα όργανά του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε όλα τα στάδια της περαιτέρω διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εν λόγω εγκατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να παρουσιάσει και να υποστηρίξει τις απόψεις του, καθώς και να παρέμβει σε όποιο άλλο επίπεδο απαιτηθεί με όποιο τρόπο κρίνει σκόπιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την απόφαση το κείμενο της απόφασης του Δ.Σ.
158-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο