ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες οι εργασίες κατασκευής του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του δήμου Θέρμης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε
1.362.489,39€ με Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από πόρους του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ΣΜΑ κατασκευάζεται σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο του δήμου Θέρμης, το οποίο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή, σε απόσταση περίπου 3,4 km νότια από τον οικισμό της Θέρμης. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι εννέα μήνες και περιλαμβάνεται σε αυτό το διάστημα η κατασκευή του έργου καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του ΣΜΑ, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δοκιμών για την ορθή λειτουργία του.
Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του δήμου Θέρμης θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνον τον δήμο Θέρμης. Η δυναμικότητα σχεδιασμού των εγκαταστάσεων του ΣΜΑ εκτιμάται σε περίπου 76tn/ημέρα.


Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος αναφέρει ότι «πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα επιφέρει πολλά οφέλη στο δήμο. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να οργανώσουμε ακόμη καλύτερα το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων και κυρίως, να επιτύχουμε σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων». Όπως εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος «σήμερα τα απορριμματοφόρα μας διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα καθημερινά προκειμένου να μεταφέρουν τα απορρίμματα είτε στον ΣΜΑ Ευκαρπίας είτε απευθείας στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Πλέον, μετά τη λειτουργία του ΣΜΑ Θέρμης, τα δρομολόγια θα περιοριστούν σημαντικά καθώς τα απορρίμματα θα μεταφέρονται σε ειδικά κοντέινερ. Άρα θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε πόρους από τη μείωση των καυσίμων αλλά και του συνολικού κόστους συντήρησης των οχημάτων, αλλά θα εξοικονομήσουμε και εργατοώρες».

Η ταυτότητα του έργου

Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή των έργων διαμόρφωσης και υποδομής, των δικτύων
Ύδρευσης – Πυρόσβεσης, Δεξαμενή Λυμάτων, πύλη εισόδου – περίφραξη, τις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Εγκατάσταση Ύδρευσης, Εγκατάσταση Αποχέτευσης Λυμάτων, Εγκατάσταση Πυροπροστασίας, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, Αντικεραυνική προστασία, Εγκατάσταση Θέρμανσης-Εξαερισμού-Κλιματισμού), έργα φύτευσης και άρδευσης, εσωτερικής οδοποιίας κ.ο.κ. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης και η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού ο οποίος αποτελείται από δύο σταθερές εγκατεστημένες πρέσες με βοηθητικές εγκαταστάσεις και συστήματα αυτοματισμού, δύο χοάνες απόρριψης, έξι ειδικά (κλειστά) container χωρητικότητας 30m3, ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων με γάντζο (HOOKLIFT) και δύο μεταλλικές ράμπες υψομετρικής διαφοράς 3m.
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΣΜΑ σε νερό, δηλαδή για την εξυπηρέτηση των δικτύων ύδρευσης – άρδευσης – πυρόσβεσης, θα κατασκευαστεί μια δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα, με διαστάσεις 8,25 × 4,50 × 3,95m (ύψος υγρών 2,5m) και ωφέλιμης/λειτουργικής χωρητικότητας 50m3.
Πλησίον της εισόδου του ΣΜΑ και πλησίον του οικίσκου εισόδου θα κατασκευαστεί γεφυροπλάστιγγα η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ποσότητας των εξερχόμενων φορτίων από τον ΣΜΑ. Δηλαδή θα ζυγίζονται και θα ελέγχονται όλα τα οχήματα μεταφοράς υλικών τόσο κατά την είσοδό τους (κενά) όσο και κατά την έξοδό τους (με φορτίο).
Επίσης, για την αποχέτευση των λυμάτων θα κατασκευαστεί στεγανή δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα, με διαστάσεις 3,50 x 3,50 x 4,05m (ύψος λυμάτων 2,5m) και ωφέλιμης/λειτουργικής χωρητικότητας 22,5 m3. Η κατασκευή αποτελείται από περιμετρικά τοιχεία πάχους 25cm και ο πυθμένας της θα έχει πάχος 35cm, με εσωτερική στεγάνωση.
Περιμετρικά του ΣΜΑ θα γίνουν δενδροφυτεύσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα φυσικός φυτοφράχτης.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο