ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις|

Επειδή πρόκειται να γίνουν κάποιες πληρωμές σε προμηθευτές της Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών οι οποίοι έχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρακαλείσθε όσοι έχετε τέτοιες απαιτήσεις να μας τις γνωστοποιήσετε  μαζί με την τελεσίδικη δικαστική απόφαση και το σχετικό πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6973328055.

 ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο