ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης σας καλεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  4 μηνών  , σύμφωνα  με την υπ. αριθμ.  43752/23-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ50ΩΡΣ-ΨΜ3) Ανακοίνωση.
Η  θέση θα καλύψει τις ανάγκες της  Πυροπροστασίας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
24-06-2023 έως και 26-06-2023
Κατάθεση Αιτήσεων
α) Αυτοπροσώπως στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου ( Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001, Θέρμη) ή
β) στην ηλεκτρονική δ/νση:  info@thermi.gov.gr

Πληροφορίες: 2313-300743, 2313-300747


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο