ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Ν.Π.Δ.Δ.  και συγκεκριμένα ενός (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Λεωφορείων (Κωδ. Θέσης 100), 4ωρης απασχόλησης (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 06/04 έως 15/04/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΕΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο