ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Έργα|

Η παιδική χαρά βρίσκεται σε μια ορθογωνικού σχήματος περιοχή βορειοδυτικά της οποίας υπάρχουν δύο γήπεδα. Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης, προϋπ. 147.000€ ήταν να ενοποιηθεί οπτικά και λειτουργικά ο χώρος, ώστε να λειτουργεί ενιαία και να παρέχει ευκολία πρόσβάσεων και κινήσεων από τους κατοίκους. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν  διαδρομοι που συνδέουν τόσο οπτικά, όσο και σε επίπεδο κινήσεων τις περιοχές (χώρους που απευθύνονται σε διαφορετικό ηλικιακό κοινό, δηλαδή εφήβους, παιδιά έως 11 ετών, νήπια) μεταξύ τους.

Έτσι, χαράχθηκε μία ελικοειδής διαδρομή, η οποία διατρέχει όλο το χώρο και με αφετηρία την κεντρική είσοδο οδηγεί στις εισόδους των γηπέδων. Μέσω της ελικοειδούς διαδρομής προβλέπεται πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ σε όλους τους υποχώρους – περιοχές της παιδικής χαράς και επίσης και ασθενοφόρου ή πυροσβεστικού οχήματος στο χώρο των γηπέδων.

Επιπλέον δημιουργήθηκε διαγώνιος αξονας, ο οποίος εκτείνεται σε όλο σχεδόν το μήκος της περιοχής και σε συνδυασμό με την ελικοειδή διαδρομή διαχωρίζει την περιοχή σε επιμέρους χώρους πρασίνου, αμιγούς παιχνιδιού και καθιστικού.

Η περιοχή της παιδικής χαράς χαρακτηρίζεται από σχετική εξωστρέφεια, καθώς η περίφραξη με τα κιγκλιδώματα επιτρέπουν οπτικά την άμεση σχέση με τον υπόλοιπο δημόσιο χώρο. Επίσης, συντηρήθηκαν και  επανατοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις τα υπάρχοντα φωτιστικά. Όσον αφορά στα παιχνίδια και τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού τοποθετήθηκαν νέα. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι πέτρα Πηλίου, η οποία σέβεται την αρχιτεκτονική της περιοχής, έγχρωμο γαρμπιλομπετόν σε γαιώδεις αποχρώσεις στις διαδρομές και πιστοποιημένο δάπεδο ασφαλείας στους χώρους αμιγούς παιχνιδιού.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο