Ονοματεπώνυμο

  Πατρώνυμο

  Μητρώνυμο

  Κοινότητα

  Διεύθυνση κατοικίας/Αριθμός

  Τ.Κ.

  Α.Δ.Τ

  Θρήσκευμα

  ΑΦΜ

  ΑΜΚΑ

  Ασφαλιστικός Φορέας

  e-mail

  Τηλέφωνο

  Βαθμός Συμφώνου

  Επίπεδο Μόρφωσης:  Οικογενειακή κατάσταση προ συμφώνου συμβίωσης
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΑ/ΣΗΣ

  ΑΦΜ ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΑ/ΣΗΣ

  ΑΜΚΑ ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΑ/ΣΗΣ

  Ασφαλιστικός Φορέας

  Τηλέφωνο

  Θρήσκευμα

  Βαθμός Συμφώνου

  Επίπεδο Μόρφωσης:  Οικογενειακή κατάσταση προ συμφώνου συμβίωσης
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ

  Κοινότητα

  Διεύθυνση Κατοικίας/Αριθμός

  Τ.Κ.

  Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και η προσκόμιση των δικαιολογητικών στο ληξιαρχείο 

  Comments are closed.

  Close Search Window
  Μετάβαση στο περιεχόμενο