Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο τέταρτος κύκλος συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου ACT SOCIAL για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε ατομικό επίπεδο. Στο στάδιο αυτό ο εξειδικευμένος σύμβουλος συζήτησε αναλυτικά με τους ωφελούμενους τα έντυπά που είχαν συμπληρώσει αναφορικά με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης  δηλαδή τις δυνάμεις του μακροπεριβάλλοντος τους και τις πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις στον Κλάδο (Porter), αλλά και την  ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος – ανταγωνισμού. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση σχετικά με το εσωτερικό περιβάλλον, το αρχικό επιχειρηματικό μοντέλο καθώς και τον σχεδιασμό της πρότασης αξίας.

Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019ξεκινά ο πέμπτος κύκλος συμβουλευτικής όπου στις ομάδες των ωφελούμενων θα παρουσιαστούν διοικητικά και χρηματοοικονομικά θέματα  αλλά και προγράμματα – εργαλεία χρηματοδότησης.
Τέλος, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν δωρεάν από την Δομή Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Ταβάκη 28, 2313300725, στη Θέρμη τα εγχειρίδια με το εκπαιδευτικό υλικό για Κοιν.Σ.Επ.. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου και στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.act-social.eu


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка