ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|

Ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2018 από τις 10:00 έως τις 13:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης. Στην εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» με Ακρωνύμιο «ACT SOCIAL», θα γίνει παρουσίαση των στόχων και της πορείας υλοποίησης του έργου, των εταίρων αλλά και των αποτελεσμάτων της καταγραφής της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που έχει γίνει στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Το έργο “Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» με Ακρωνύμιο «ACT SOCIAL»που υλοποιεί ο Δήμος Θέρμης ως Επικεφαλής Εταίρος, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο