ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

Δείτε παρακάτω τα αποτλέσματα της προκήρυξης ΑΣΕΠ ΣΟΧ1/2017 Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο και συγκεκριμένα τους Ονομαστικούς Πίνακες ανά κωδικό, πίνακες κατάταξης -μοριοδότησης των υποψηφίων, πίνακες επιλεγέντων και αποκλεισθέντων καθώς και πρακτικά δημόσιας κλήρωσης των κωδικών 101,103 και 106 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών:

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔ.101

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔ.102

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔ.103

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔ.104

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔ.105

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔ.106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔ.101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔ.102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔ.103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔ.104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔ.105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔ.106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ.101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ.102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ.103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ.104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ.105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔ.106

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΩΔ.103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΩΔ.101

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΩΔ.106

 

 

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο