Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

agvgos kalhΕγκρίθηκε η πρόταση της ΔΕΥΑ Θέρμης που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και τον Άξονα Προτεραιότητας 14 με τίτλο : “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων”, μέσω της οποίας θα προχωρήσει άμεσα το έργο της αντικατάστασης του Κεντρικού Αγωγού νερού από το Κάτω Σχολάρι έως και την Καρδία.

Ειδικότερα, στη σωστή διαχείριση του νερού, τον περιορισμό και τον έλεγχο των απωλειών, στην περαιτέρω βελτίωση της ποσότητας του  νερού και στην περαιτέρω κάλυψη των υδρευτικών αναγκών, θα συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο η αντικατάσταση του Κεντρικού Αγωγού πόσιμου νερού από το Κάτω Σχολάρι έως την Καρδία, περιοχή “Τακάν”, στην οποία προχωρά άμεσα η ΔΕΥΑ Θέρμης.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο πνοής, που αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, με την ολοκλήρωση του οποίου θα περιοριστούν οι απώλειες νερού και επιτευχθεί επιπλέον ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων.

agvgos posimoy neroy 1
Το έργο είναι προϋπολογισμού 383.089,43 ευρώ και θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:
• Την κατασκευή κύριου αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού, συνολικού μήκους 4.589 m που θα συνδέει τη δεξαμενή του Κ. Σχολαρίου ‘Ράπταλα’ (υπ’ αριθμ. 1568 δ Κ. Σχολαρίου – παραχώρηση) με τη δεξαμενή Τακάν (υπ’ αριθ. 764 Καρδίας).
• Την κατασκευή ενός φρεατίου αεραεξαγωγού, δύο φρεατίων εκκένωσης και τεσσάρων φρεατίων δικλείδων ελέγχου και εκκένωσης και ελέγχου με σκοπό τη σωστή λειτουργία του αγωγού.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο