ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Παράταση στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους υποψήφιους των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Προκήρυξης 4Κ/2020 (Βοήθεια στο Σπίτι), προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα εμπρόθεσμης συμμετοχής, ανακοίνωσε επίσημα πριν από λίγη ώρα το ΑΣΕΠ.
Στο σχετικό δελτίο τύπου μεταξύ άλλων τονίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2020.
Υπενθυμίζεται ότι στο Δήμο Θέρμης με τη συγκεκριμένη προκήρυξη πρόκειται να προσληφθούν για τις ανάγκες του προγράμματος  συνολικά 16 άτομα και συγκεκριμένα:
•ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 3
•ΤΕ – Νοσηλευτών 4
•ΔΕ-Νοσηλευτών 1
• ΥΕ – Οικογενειακών Βοηθών 8.

Επιπλέον με την εγκύκλιο για την 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ προβλέπεται όπως είναι γνωστό, μοριοδότηση της εμπειρίας, στην παρ.3 του αρ.91 του ν.4583/2018, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται :

προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας των υποψηφίων στο αντικείμενο των θέσεων, με 17 μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του αρ.91 του ν.4583/2018,δηλαδή από τις 18 Δεκεμβρίου 2018, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε Νομικά Πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε Νομικά Πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α”.


Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται ΚΑΙ στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.44 του ν.3979/2011 και του αρ.21 του ν.4483/2017, η παρασχεθείσα υπηρεσία (πριν και μετά τη μεταφορά) θα ληφθεί υπόψη ως ενιαία για τη χορήγηση της Βεβαίωσης ειδικής εμπειρίας και η Βεβαίωση θα πρέπει να χορηγηθεί από τον τελευταίο Φορέα απασχόλησης για όλο το διάστημα.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο