Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις|

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου Θέρμης, προτίθεται να προβεί σε μίσθωση ακινήτου με φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 και 201 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ.270/1981.

Όσοι έχουν στην κυριότητά τους έτοιμα προς χρήση οικήματα ή είναι νομείς ακινήτου, που πληροί τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, μπορούν έως τις 23 Μαΐου 2016 να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις|

Όροι Διακ. Δημοπρ. για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Θέρμης


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window