Ενημέρωση|

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης στη συνεδρίαση του στις 9/11/2016 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

“Το Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ:

Α. Εμμένει στις θέσεις του, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε σειρά προηγούμενων αποφάσεων και αφορούν:

α. στη φιλοξενία προσφύγων στη χώρα μας:

1. με κατάλληλες συνθήκες διαμονής για ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των φιλοξενούμενων

2. με ισόρροπη γεωγραφική κατανομή στο σύνολο της χώρας, στο Νομό και την Ανατολική Θεσσαλονίκη, ώστε να διασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες και η ομαλή ένταξη.

3. με ευθύνη της Κυβέρνησης και χωρίς να παρεμβαίνουν ΜΚΟ στις υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, υγειονομικής περίθαλψης, νομικής κάλυψης, περιφρούρησης και ασφάλειας και ειδικής μέριμνας για τα παιδιά.

β. στη συμβολή και συνδρομή του Δήμου για την εύρεση λύσεων στα ζητήματα που προκύπτουν από τη φιλοξενία των προσφύγων:

1. Με συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της δομής , προσδιορισμό των προβλημάτων που ανακύπτουν στη λειτουργία της και διατύπωση προτάσεων και διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων.

2. Με ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

3. Με παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων.

Β. Εκφράζει:

1. την έντονη δυσαρέσκειά του προς τους φορείς της πολιτείας για τη συνεχιζόμενη αθέτηση των δεσμεύσεων τους, όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στη δομή των αποθηκών Κορδογιάννη.

2. τη δυσαρέσκεια του για την έλλειψη συνεργασίας με θεσμικό και υπεύθυνο τρόπο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, των φορέων της κεντρικής διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, για το σχεδιασμό που αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και για τη μη εκπλήρωση, ακόμη, των προϋποθέσεων φοίτησης τους σε σχολεία.

3. την ανησυχία του για το διαπιστωμένο έλλειμμα στο συντονισμό για τη λειτουργία της δομής και στην αποτελεσματικότητα της εμπλοκής των Μ.Κ.Ο. και τη δυσαρέσκεια του για την απουσία εκπροσώπων ιδιαίτερα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ενημέρωσης και προώθησης λύσεων.

4. την αντίθεση του στις πολιτικές των κλειστών συνόρων της ΕΕ και των χωρών της για το προσφυγικό, που έχουν οδηγήσει στον εγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων προσφύγων, παρά τη θέλησή τους, στις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα.

Γ. Ζητά άμεσα από την κυβέρνηση την υλοποίηση πράξεων:

α. για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εντός των χώρων της δομής (σίτιση, θέρμανση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνθήκες υγιεινής, προστασία από καιρικά φαινόμενα κλπ), λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την άφιξη του χειμώνα.

β. για μέτρα οδικής ασφάλειας επί της ΕΟ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου σύμφωνα με ότι έχουν επισημάνει οι αρμόδιοι φορείς.

γ. για δημιουργία κατάλληλων υποδομών εκπαίδευσης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εντός της δομής.

δ. για μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης παραβατικότητας και προστασίας τόσο των κατοίκων και των περιουσιών τους, όσο και των ίδιων των προσφύγων που φιλοξενούνται στις αποθήκες Κορδογιάννη.

ε. για επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και μετεγκατάστασης.

Δ. Θεωρεί αναφαίρετο το δικαίωμα όλων στη μόρφωση και στην παιδεία και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων και να υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία με το Δήμο, ο οποίος θα συμβάλει στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η φοίτηση σε σχολεία της περιοχής να γίνει με διασπορά σύμφωνα με την αριθ. 123/2016 απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔΚΜ και με μέριμνα για την αποφυγή της γκετοποίησης τους.

Ε. Το Δ.Σ. του Δήμου Θέρμης

1. Διακηρύσσει την ανάγκη ανάπτυξης ενός πλατιού φιλειρηνικού κινήματος, για την διεκδίκηση του τερματισμού του πολέμου και της ανάμειξης των μεγάλων δυνάμεων που για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων προκαλούν πολέμους, διαλύουν χώρες και γεννούν προβλήματα, όπως το προσφυγικό, καθώς και της αποχώρησης όλων των ξένων δυνάμεων από τη Συρία και της διάλυσης του ISIS.

2. Δεσμεύεται να δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο τις ολιγωρίες και τα χρονίζοντα προβλήματα στη λειτουργία της δομής και να προβεί σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με τους φορείς της κοινωνίας και παρουσία των εκπροσώπων των προσφύγων, με κατάληξη την κατάθεση ψηφίσματος στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Ορίζει ως ημερομηνία κινητοποίησης την 29η Νοεμβρίου.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο