Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

laikh agora genikhΤην απόφαση συστήματος διακριτότητας, δηλαδή αυτή του  διαχωρισμού των παραγωγών- επαγγελματιών,  για τις λαϊκές αγορές Νέας Ραιδεστού και Τριλόφου του Δήμου Θέρμης, υπέγραψε σήμερα ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ολοκληρώνοντας  ουσιαστικά την απαραίτητη γραφειοκρατική διαδικασία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη λειτουργία των δύο νέων λαΙκών αγορών στο Δήμο μας. Η σχετική απόφαση μάλιστα έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και μόλις δημοσιευθεί θα εκδοθεί ανακοίνωση για να υποβάλλουν τις αιτήσεις για τις θέσεις τους οι πωλητές.

Αναλυτικά η απόφαση διαχωρισμού των παραγωγών και επαγγελματιών για τις λαϊκές αγορές Νέας Ραιδεστού και Τριλόφου του Δήμου Θέρμης αποφασίζει τα εξής:

 

Α. Σύστημα διακριτότητας στη Λαϊκή Αγορά Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης της Μ.Ε.Θ. (αριθμός θέσεων πωλητών: πενήντα (50), σύμφωνα με την παραπάνω σχετική (13) Απόφαση Αντπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.) α) Τομέας Παραγωγών Πωλητών: είκοσι οχτώ (28 ) θέσεις Κατηγορίες: (α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού: δύο( 2) θέσεις (β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία: μία( 1) θέση (γ) ελιές: δύο( 2 ) θέσεις (δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με τη κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία: δύο( 2 ) θέσεις (ε) μέλι τυποποιημένο: δύο (2) θέσεις (στ) ξηροί καρποί: μία ( 1 ) θέση (ζ) οπωροκηπευτικά: δεκαπέντε (15 ) θέσεις (η) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία: μία (1) θέση (θ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας: μία (1) θέση (ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης) σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την πισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004: μία (1) θέση β) Τομέας Επαγγελματιών Πωλητών: είκοσι δύο (22) θέσεις Κατηγορίες: (α) Νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων: εφτά (7) θέσεις (β) Νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας): τρεις (3) θέσεις (γ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας – αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης: μία (1) θέση (δ) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις: μία (1) θέση (ε) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια): πέντε (5) θέσεις (στ) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα): δύο (2) θέσεις (ζ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α΄164), ως ισχύει και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότησή του: μία (1) θέση (η) ειδών παντοπωλείου(τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων , τυποποιημένου κομμένου καφέ: δύο (2) θέσεις

laikh-2

Β.Σύστημα διακριτότητας στη Λαϊκή Αγορά Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου του Δήμου Θέρμης της Μ.Ε.Θ. (αριθμός θέσεων πωλητών: πενήντα (50), σύμφωνα με την παραπάνω σχετική (13) Απόφαση Αντπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.) α) Τομέας Παραγωγών Πωλητών: είκοσι εννιά (29) θέσεις Κατηγορίες: (α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού: δύο( 2) θέσεις (β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία:μία( 1) θέση (γ) ελιές: δύο( 2 ) θέσεις (δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με τη κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία: δύο( 2 ) θέσεις (ε) μέλι τυποποιημένο: δύο (2) θέσεις (στ) οπωροκηπευτικά: δεκαέξι (16 ) θέσεις (ζ) όσπρια: μία (1) θέση (η) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία: μία (1) θέση (θ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας: μία (1) θέση (ι) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης) σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την πισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004: μία (1) θέση β) Τομέας Επαγγελματιών Πωλητών: είκοσι μία (21) θέσεις Κατηγορίες: (α) Νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων: έξι (6) θέσεις (β) Νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας): δύο (2) θέσεις (γ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας – αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης: μία (1) θέση (δ) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις: μία (1) θέση (ε) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια): έξι (6) θέσεις (στ) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα): δύο (2) θέσεις (ζ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α΄164), ως ισχύει και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότησή του: μία (1) θέση (η) ειδών παντοπωλείου(τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων , τυποποιημένου κομμένου καφέ: δύο (2) θέσεις


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка