Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Σήμερα Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 υπογράφηκε στο γραφείο του Δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου η σύμβαση με την οποία επεκτείνεται η Δημοτική Συγκοινωνία και σε άλλες δύο Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, αλλά δίνεται και η δυνατότητα αύξησης του αριθμού των δρομολογίων της κεντρικής γραμμής της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης, χωρίς αύξηση του λειτουργικού κόστους των σημερινών δρομολογίων (κόστος συντήρησης και κόστος λειτουργίας). Ο σχεδιασμός των νέων λεωφορειακών γραμμών έχει λάβει υπόψη τις προτάσεις της εγκεκριμένης μελέτης Δημοτικής Συγκοινωνίας που ανέθεσε ο Δήμος το 2012 και εγκρίθηκε και παραλήφθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Δημοτικό Συμβούλιο αντίστοιχα, το 2014.

Επίσης, έγιναν συζητήσεις με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, εξετάσθηκαν οι ανάγκες και οι διατυπωθείσες προφορικά απόψεις, σχεδιάστηκαν οι νέες λεωφορειακές γραμμές και εστάλησαν στα Συμβούλια προκειμένου να λάβουν σχετικές αποφάσεις, οι οποίες να περιλαμβάνουν:
α. Τις απόψεις του Συμβουλίου της Κοινότητας σχετικά με τις προτεινόμενες λεωφορειακές γραμμές (διαδρομή, ωράρια)
β. Τεκμηριωμένες προτάσεις συμπλήρωσης ή τροποποίησης του σχεδίου προγράμματος
γ. Ιεράρχηση των δρομολογίων που προτείνονται με το σχέδιο προγράμματος, για την περίπτωση κατά την οποία δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή του συνόλου των δρομολογίων.
Τα Συμβούλια γνωμοδότησαν, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
α. το πρόγραμμα της Δημοτικής Συγκοινωνίας που θα υλοποιηθεί πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ, ήδη ΟΣΕΘ ΑΕ), με τη συναίνεση του ΟΑΣΘ, και
β. δεν εγκρίνονται λεωφορειακές γραμμές που ταυτίζονται με γραμμές του ΟΑΣΘ.

Η ΟΣΕΘ ΑΕ γνωμοδότησε θετικά για τις προτεινόμενες λεωφορειακές γραμμές.

Η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Θέρμης θα έχει τρεις λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες θα ακολουθούν τις παρακάτω διαδρομές και δρομολόγια:
α. Γραμμή 1-Α/1-Β (Κυκλική Θέρμης): εννέα (9) δρομολόγια ημερησίως
β. Γραμμή 2-Α (Θέρμη-Βασιλικά-Σουρωτή-Περιστερά): δύο (2) δρομολόγια ημερησίως, και
γ. Γραμμή 3-Α/3-Β (Θέρμη-ΔΕ Μίκρας): δύο (2) δρομολόγια ημερησίως.
Επισημαίνεται ότι η γραμμή 1-Α θα διέρχεται και από τους οικισμούς Φιλοθέης και Αγίας Παρασκευής, όπως και η σημερινή κυκλική γραμμή. Η γραμμή 2-Α θα διέρχεται και από τη Λακκιά. Τέλος, η γραμμή 3-Α θα συνδέει τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας μεταξύ τους και με τη Θέρμη και το Κέντρο Υγείας Θέρμης, λύνοντας ένα μακροχρόνιο πρόβλημα (π.χ. σύνδεση του Πλαγιαρίου με τον Τρίλοφο, την Καρδία και το Κ. Σχολάρι.
Η λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019.
Σε επόμενη ανάρτηση θα ανακοινωθούν οι ακριβείς διαδρομές, οι στάσεις και τα ωράρια των δρομολογίων.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка